Views
9 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Turco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Turco

HDMI Settings menüsü

HDMI Settings menüsü HDMI jakına bağlanan cihazın gerekli ayarlarını yapabilirsiniz. x Control for HDMI Control for HDMI işlevini açıp kapatmanızı sağlar. Ayrıntılar için bkz. ““BRAVIA” Sync için hazırlama” (sayfa 74). •On •Off Notlar • “Control for HDMI”ı “On” olarak ayarladığınızda, “HDMI Audio Out” otomatik olarak değiştirilebilir. • Alıcı bekleme modundayken, “Control for HDMI” “On” olarak ayarlandıysa ön paneldeki ?/1 (açık/bekleme) göstergesinin ışığı sarı renkte yanar. x Pass Through Alıcı bekleme modunda olduğunda bile, HDMI sinyallerini TV’ye göndermenizi sağlar. • On*: Alıcı bekleme modunda olduğunda, HDMI sinyallerinin çıkışını sürekli olarak HDMI TV OUT jakından alır. • Auto: Alıcı bekleme modundayken TV açıldığında, alıcı, HDMI sinyallerinin çıkışını HDMI TV OUT jakından alır. Sony, “BRAVIA” Sync uyumlu Sony TV kullanıyorsanız, bu ayarı kullanmanızı önerir. Bu ayar, bekleme modunda “On” ayarına kıyasla güç tasarrufu sağlar. • Off: Alıcı bekleme modundayken, HDMI sinyalleri göndermez. TV’de bağlı cihazın kaynağının keyfini çıkarmak için alıcıyı açın. Bu ayar, bekleme modunda “On” ayarına kıyasla güç tasarrufu sağlar. * Yalnızca Avustralya ve Meksika modelleri için. Not “Auto” seçiliyken, “On” seçildiğinde görüntü ve sesin TV’ye gönderilmesi normalden biraz daha uzun sürebilir. x HDMI Audio Out Alıcıya bağlı oynatma cihazından HDMI bağlantısıyla sağlanan HDMI ses sinyallerinin çıkışını ayarlamanıza olanak verir. • AMP: Oynatma cihazından alınan HDMI ses sinyalleri, yalnızca alıcıya bağlı hoparlörlere gönderilebilir. Çok kanallı ses olduğu gibi oynatılabilir. Not “HDMI Audio Out”, “AMP” olarak ayarlandığında, ses sinyallerinin çıkışı TV’nin hoparlöründen alınamaz. • TV+AMP: Ses çıkışı, TV’nin hoparlöründen ve alıcıya bağlı hoparlörlerden alınır. Notlar • Oynatma cihazının ses kalitesi, TV’nin kanal sayısı ve örnekleme frekansı gibi ses niteliklerine bağlıdır. TV’nin stereo hoparlörleri varsa, alıcıdan çıkan ses, çok kanallı kaynak oynatsanız bile TV’de olduğu gibi stereo olur. • Alıcıyı bir video cihazına (projektör vb.) bağladığınızda, alıcıdan ses çıkışı olmayabilir. Bu durumda, “AMP”i seçin. x Subwoofer Level HDMI bağlantısı aracılığıyla PCM sinyalleri alınırken subwoofer düzeyini 0dB veya +10dB olarak ayarlamanızı sağlar. Bir HDMI giriş jakının bağımsız olarak atandığı her girişin düzeyini ayarlayabilirsiniz. • Auto: Ses akışına bağlı olarak, düzeyi otomatik biçimde 0 dB veya +10 dB olarak ayarlar. • +10 dB •0 dB x Fast View Fast View işlemini ayarlamanızı sağlar. Bu hızlı HDMI değiştirme işlevi tüm HDMI girişlerini destekler. • Auto: Normal seçimden daha hızlı bir HDMI girişi seçebilirsiniz. • Off: Fast View ve HDMI ön izleme işlevleri kullanılamaz. 88 TR

Input Settings menüsü Alıcının ve diğer cihazların bağlantılarının ayarlarını yapabilirsiniz. x Input Mode Cihazı hem dijital ve analog ses giriş jaklarına bağladığınızda ses giriş modunu sabitlemenizi sağlar. Ayrıntılar için bkz. “Dijital ve analog ses arasında geçiş yapma (INPUT MODE)” (sayfa 77). x Input Edit Her bir giriş için aşağıdaki öğeleri ayarlamanıza olanak verir. • Watch: Watch menüsünde bir giriş görüntüler. • Listen: Listen menüsünde bir giriş görüntüler. • Watch+Listen: Girişi hem Watch menüsünde hem de Listen menüsünde görüntüler. x Audio Input Assign Her bir girişe atanan ses giriş jaklarını ayarlamanızı sağlar. Ayrıntılar için bkz. “Diğer ses giriş jaklarının kullanılması (Audio Input Assign)” (sayfa 77). x Name In Watch/Listen menüsünde görüntülenen adı ayarlamanızı sağlar. Girişler için en fazla 8 karakterden oluşan bir ad girip görüntüleyebilirsiniz. Cihaza göstergede ad verildiğinde, cihaz, jaklara ad verildiği durumdakinden daha kolay tanınabilir. 1 “Name In”i seçin, ardından düğmesine basın. 2 Ad vermek istediğiniz girişi seçin, ardından düğmesine basın. 3 Bir karakter seçmek için V/v düğmesine art arda basın, ardından b düğmesine basın. Giriş konumunu B/b düğmesine basarak ileri geri hareket ettirebilirsiniz. 4 Karakterleri teker teker girmek için 3. adımı tekrarlayın, ardından düğmesine basın. Girdiğiniz ad kaydedilir. Network Settings menüsü Ağ ayarlarını yapabilirsiniz. Network Settings menüsü yalnızca Home Network veya SEN işlevi seçiliyken kullanılabilir. x Internet Settings Ağ ayarlarını yapmanıza olanak verir. Ayrıntılar için bkz. “Alıcının ağ ayarlarının yapılandırılması” (sayfa 35). •Wired Setup • Wireless Setup x Information Ağ bilgilerini kontrol etmenizi sağlar. 1 “Information”ı seçin, ardından düğmesine basın. 2 Kontrol etmek istediğiniz ayarı seçin, ardından düğmesine basın. TV ekranında geçerli ayar bilgileri görünür. “Physical Connection”, “SSID”, “Security Settings”, “IP Address Setting”, “IP Address”, “Subnet Mask”, “Default Gateway”, “DNS Settings”, “Primary DNS”, “Secondary DNS” ve “MAC Address” ayarlarını* kontrol edebilirsiniz. * Ayarlar, ağ ortamına ve bağlantı türüne bağlı olarak farklı olabilir. Ayarların Yapılması 89 TR