Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Turco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Turco

x PARTY

x PARTY STREAMING Alıcıyı, PARTY STREAMING işlevini kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar. 1 “PARTY STREAMING”i seçin, ardından düğmesine basın. 2 “On” veya “Off”u seçin, ardından düğmesine basın. • On: Alıcı, ev ağındaki diğer cihazlar tarafından algılanabilir. Alıcı bir PARTY başlatabilir veya PARTY’yi kapatabilir ve PARTY’ye katılabilir ya da PARTY’den çıkabilir. • Off: Alıcı, ev ağındaki diğer cihazlar tarafından algılanabilir. Ancak alıcı bir PARTY başlatamaz veya PARTY’yi kapatamaz ve PARTY’ye katılamaz ya da PARTY’den çıkamaz. x Device Name Alıcının ev ağındaki diğer cihazlar tarafından kolayca tanınabilmesi için alıcıya en fazla 30 karakter uzunluğunda bir cihaz adı atamanıza olanak verir. Cihaz adının atanması 1 “Device Name”i seçin, ardından düğmesine basın. 2 Geçerli cihaz adını seçmek için düğmesine basın. 3 SHIFT düğmesini basılı tutun, ardından cihaz adını girmek için sayı/metin düğmesine basın. 4 düğmesine basın. İpucu Varsayılan cihaz adı “STR-DN840 ******”dir. “******” alıcının MAC Adresinin son 6 basamağıdır. x Network Standby “Network Standby” modu “On” olarak ayarlanmış durumdayken, alıcı her zaman ağ üzerinden bağlanabilir ve kontrol edilebilir. 1 “Network Standby”ı seçin, ardından düğmesine basın. 2 “Off” veya “On”u seçin, ardından düğmesine basın. • On: Alıcı bekleme modundayken bile ağ işlevi çalışır ve ağ üzerinden kontrol edildiğinde işlemleri devam ettirir. • Off: Alıcı bekleme modundayken ağ işlevi kapatılır. Alıcı yeniden açıldığında işleme devam etmesi için daha fazla zaman gerekir. Not Alıcı bekleme modundayken, “Network Standby” “On” olarak ayarlandıysa ön paneldeki ?/1 (açık/ bekleme) göstergesinin ışığı sarı renkte yanar. System Settings menüsü Alıcının ayarlarını yapabilirsiniz. x Language Ekranda görüntülenen mesajların dilini seçmenizi sağlar. •English •French •German •Spanish x Auto Standby Alıcıyı kullanmadığınızda veya alıcıya sinyal gönderilmediğinde, alıcıyı bekleme moduna geçirmenizi sağlar. • On: Yaklaşık 20 dakika sonra bekleme moduna geçer. • Off: Bekleme moduna geçmez. 90 TR

Notlar • Bu işlev aşağıdaki durumlarda çalışmaz. – “FM TUNER”, “AM TUNER”, “USB”, “HOME NETWORK” veya “SEN” girişi seçiliyken. –AirPlay veya PARTY STREAMING işlevi kullanılıyorken. – Alıcının yazılımı güncellenirken. • Otomatik bekleme moduyla Uyku Zamanlayıcısını aynı anda kullandığınızda, Uyku Zamanlayıcısı önceliklidir. x Network Update Alıcının yazılımını en son sürüme güncellemenizi sağlar. Ayrıntılar için bkz. “Yazılımın güncellenmesi” (sayfa 69). Yazılım sürümünün kontrol edilmesi 1 “Network Update”i seçin, ardından düğmesine basın. 2 “Version”ı seçin, ardından düğmesine basın. TV ekranında yazılım sürümü görünür. x Update Alert Yeni yazılım sürümü bilgileri konusunda TV ekranında bilgilendirilmek isteyip istemediğinizi ayarlamanızı sağlar. •On •Off OSD kullanmadan çalıştırma Bu alıcıyı, TV’ye bağlamasanız bile, gösterge panelini kullanarak çalıştırabilirsiniz. DISPLAY RETURN O Gösterge panelindeki menünün kullanılması 1 AMP MENU düğmesine basın. Menü, alıcının gösterge panelinde görüntülenir. 2 İstediğiniz menüyü seçmek için art arda V/v düğmesine, ardından düğmesine basın. 3 Ayarlamak istediğiniz parametreyi seçmek için art arda V/v düğmesine, ardından düğmesine basın. 4 İstediğiniz ayarı seçmek için V/v düğmesine tekrar tekrar basın, ardından düğmesine basın. Önceki gösterge ekranına dönme B veya RETURN O düğmesine basın. Menüden çıkma AMP MENU düğmesine basın. AMP MENU V/v/B/b, Not Gösterge panelinde bazı parametreler ve ayarlar karartılmış şekilde görünebilir. Bu, kullanılamadıkları veya sabit ve değişmez oldukları anlamına gelir. Ayarların Yapılması 91 TR