Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Det går inte att

Det går inte att ansluta USB-enheten i ­porten (USB). • USB-enheten ansluts upp och ned. Anslut USB-enheten åt rätt håll och försök igen Fel på visningen i teckenfönstret. • Lagrade data i USB-enheten kan ha skadats. • Följande teckenkoder kan visas av den här mottagaren: – Versaler (A till Z) – Gemener (a till z) – Siffror (0 till 9) – Symboler (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `) Andra tecken kanske inte kan visas korrekt. Meddelandet Reading visas under lång tid eller det tar lång tid innan uppspelningen startar. • I följande fall kan inläsningsprocessen ta lång tid. – Det finns många mappar och filer på USB-enheten. – Filstrukturen är mycket komplex. – Minneskapaciteten är mycket stor. – Internminnet är fragmenterat. Vi rekommenderar att du följer följande riktlinjer. – Totalt antal mappar på USB­enheten: 256 eller färre (inklusive ROOT-mappen) – Totalt antal filer per mapp: 256 eller färre. En ljudfil går inte att spela upp. • MP3-filer i MP3 PRO-format går inte att spela upp. • Ljudfilen är en ljudfil med flera spår. • En del AAC-filer kanske inte spelas upp som de ska. • WMA-filer i Windows Media Audio Lossless- och Professional-format går inte att spela upp. • USB-enheter som formaterats med andra filsystem än FAT16 eller FAT32 stöds inte.* • Om du använder en partitionerad USB-enhet kan du endast spela upp ljudfiler på den första partitionen. • Uppspelning är möjlig från upp till åtta nivåer (inklusive ROOT-mappen). • Antalet mappar är större än 256 (inklusive ROOT-mappen). • Antalet filer i en mapp är större än 256. • Krypterade eller lösenordsskyddade filer går inte att spela upp. * Den här enheten stöder FAT16 och FAT32, men en del USB-enheter kanske inte stöder dessa FAT. Mer information finns i bruksanvisningen till din USB-enhet. Du kan också kontakta tillverkaren. Nätverksanslutning Mottagaren kan inte ansluta till WPS via en trådlös nätverksanslutning. • Du kan inte ansluta till ett nätverk med WPS när anslutningspunkten är inställd på WEP. Ställ in nätverket efter att du har sökt efter anslutningspunkten med Access Point Scan. Ett felmeddelande visas. • Kontrollera felets natur. Se Lista med nätverksfunktioner (sidan 71). Det går inte att ansluta till nätverket. • Kontrollera nätverkets status. Se Information och välj Physical Connection i steg 2 (sidan 91). Om Connection Fail visas konfigurerar du nätverksanslutningen igen (sidan 55). • När systemet är anslutet via ett trådlöst nätverk flyttar du mottagaren och den trådlösa nätverksroutern/ anslutningspunkten närmare varandra och genomför installationen igen. 106 SE

• Kontrollera inställningarna för den trådlösa nätverksroutern/ anslutningspunkten och genomför installationen igen. Information om enhetsinställningar hittar du i enheternas bruksanvisningar. • Se till att du använder en trådlös nätverksrouter/anslutningspunkt. • Trådlösa nätverk påverkas av elektromagnetisk strålning som sänds ut av mikrovågsugnar och andra enheter. Flytta enheten lägre bort från dessa enheter. • Se till att den trådlösa nätverksroutern/ anslutningspunkten är på. Det går inte att styra mottagaren med hjälp av TV SideView-enheten. • Det kan ta lång tid för mottagaren att ansluta till nätverket när du har slagit på den. Vänta en stund och prova sedan att använda TV SideView igen. • Se till att Network Standby är inställt på On på menyn Network Settings så att du kan använda TV SideView omedelbart efter att du har slagit på mottagaren. Det går inte att välja menyn Network Settings. • Vänta en stund när du har slagit på mottagaren och välj sedan menyn Network Settings igen. Hemnätverk Det går inte att ansluta till nätverket. • Se till att den trådlösa nätverksroutern/ anslutningspunkten är på. • Kontrollera att servern är påslagen. • Nätverksinställningarna på mottagaren kan vara felaktiga. Kontrollera nätverkets status. Se Information och välj Physical Connection i steg 2 (sidan 91). Om Connection Fail visas konfigurerar du nätverksanslutningen igen (sidan 55). • Servern kan vara instabil. Starta om den. • Kontrollera att mottagaren och servern är korrekt anslutna till den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten. • Bekräfta att servern har ställts in korrekt (sidan 55). Kontrollera att mottagaren har registrerats till servern och tillåter musikströmning från servern. • När systemet är anslutet till det trådlösa nätverket flyttar du mottagaren och den trådlösa nätverksroutern/ anslutningspunkten närmare varandra. • Om funktionen ICF (Internet Connection Firewall) är aktiv på datorn kan det hindra mottagaren från att ansluta till datorn (endast när datorn används som server). Du kanske måste ändra brandväggsinställningen så att mottagaren kan ansluta. (Mer information om hur du ändrar brandväggsinställningarna finns i bruksanvisningen som levererades tillsammans med datorn.) • Om du har initierat mottagaren eller utfört en systemåterställning på servern gör du nätverksinställningarna igen (sidan 55). Servern (till exempel en dator) visas inte i serverlistan. (No Server visas på tv­skärmen.) • Du kanske har slagit på mottagaren innan du slog på servern. Uppdatera serverlistan (sidan 60). • Se till att den trådlösa nätverksroutern/ anslutningspunkten är på. • Kontrollera att servern är påslagen. • Bekräfta att servern har ställts in korrekt (sidan 55). Kontrollera att mottagaren har registrerats till servern och tillåter musikströmning från servern. • Kontrollera att mottagaren och servern är korrekt anslutna till den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten. Kontrollera nätverksinställningsinformationen (sidan 91). Ytterligare information 107 SE