Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Indikatorer i

Indikatorer i teckenfönstret A Insignalsindikator Tänds för att indikera aktuell insignal. HDMI Mottagaren känner igen utrustningen som är ansluten via en HDMI INkontakt. ARC Tv-ingången används och ARCsignalerna (Audio Return Channel) identifieras. COAX En digital insignal sänds via COAXIAL-kontakten (sidan 78). OPT En digital insignal sänds via OPTICAL-kontakten (sidan 78). B PARTY Tänds när funktionen PARTY STREAMING aktiveras (sidan 67). C S.OPTIMIZER Tänds när funktionen Sound Optimizer aktiveras (sidan 53). D D.C.A.C. Tänds när mätresultatet från Auto Calibration-funktionen (automatisk kalibrering) tillämpas. E TrueHD* Tänds när mottagaren avkodar Dolby True HD-signaler. F DTS(-HD)-indikator* Respektive indikator tänds när mottagaren avkodar motsvarande signaler i DTS-format. DTS DTS DTS-HD DTS-HD G Indikator för högtalarsystem (sidan 34) H Inställningsindikator ST Tänds när mottagaren ställer in en stereosändning. MEM Tänds när en minnesfunktion, t.ex. förinställt minne (sidan 48) eller liknande aktiveras. I SLEEP Tänds när insomningstimern aktiveras (sidan 14). J EQ Tänds när equalizern aktiveras. K D.L.L. Tänds när funktionen D.L.L. (Digital Legato Linear) aktiveras (sidan 87). L D.R.C. Tänds när komprimering av det dynamiska omfånget aktiveras (sidan 88). M NEO:6 Tänds när DTS Neo:6 Cinema/Musicavkodning aktiveras (sidan 51). 10 SE

N Dolby Pro Logic-indikator Respektive indikator tänds när mottagaren utför Dolby Pro Logicbehandling. Den här matrisbaserade surroundavkodningstekniken kan förbättra insignaler. PL Dolby Pro Logic PL II Dolby Pro Logic II PL IIx Dolby Pro Logic IIx PL IIz Dolby Pro Logic IIz Obs! De här indikatorerna kanske inte tänds beroende på inställningen för högtalarmönstret. O A.P.M. Tänds när funktionen A.P.M. (Automatic Phase Matching) aktiveras. Du kan bara ställa in funktionen A.P.M. i DCAC-funktionen (Digital Cinema Auto Calibration) (sidan 32). P UPDATE Tänds när en ny programvara är tillgänglig (sidan 70). Q Indikator för signalstyrka i trådlöst nätverk Tänds för att indikera signalstyrkan i det trådlösa nätverket (sidan 37, 38). Ingen signal. Signalstyrkan är svag. Signalstyrkan är medelgod. Signalstyrkan är stark. R Indikator för trådbundet nätverk Tänds när nätverkskabeln ansluts. S USB Tänds när en iPod/iPhone eller USBenhet hittas. * När du spelar upp en skiva med Dolby Digitaleller DTS-format ska du försäkra dig om att du har gjort alla digitala anslutningar och att INPUT MODE inte har inställningen Analog (sidan 78) eller Analog Direct. 11 SE