Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Styra annan utrustning

Styra annan utrustning från Sony Namn TV VCR Dvd-spelare Blu-ray Disc-spelare B TV ?/1 z Cd-spelare C Sifferknappar z z z z z CLEAR z z z G POP UP/MENU z z TOP MENU z z I OPTIONS z z z J HOME z z z z K ./> z z z z z m/M z z z z z N, X, x, z z z z z Q RETURN O z z z R V/v/B/b, z z z z S DISPLAY z z z z z T SHUFFLE z REPEAT z z z W TV INPUT z 16 SE

Komma igång Spela upp från ljud-/videoutrustning som är ansluten till mottagaren genom att följa de enkla instruktionerna nedan. Koppla bort nätströmskabeln innan du ansluter kablarna. Installera och ansluta högtalarna (sidan 19, 21) Kontrollera att utrustningen är ansluten på rätt sätt Ansluta tv- och videoutrustning (sidan 23, 24) Bildkvaliteten beror på anslutningskontakten. Se illustrationen nedan. Välj anslutning beroende på kontakterna på utrustningen. Om videoutrustningen som du ska ansluta har HDMI-kontakter rekommenderar vi att du använder dessa. Digital Högkvalitetsbild Analog Förbereda mottagaren Se Ansluta nätströmskabeln (sidan 32) och Slå på mottagaren (sidan 32). Konfigurera mottagaren Se Konfigurera mottagaren med hjälp av Easy Setup (sidan 32). Ange ljudutmatningsinställningar för den anslutna utrustningen Om du vill mata ut flerkanaligt digitalt ljud kontrollerar du inställningen för digital ljudutmatning på den anslutna utrustningen. För en Sony Blu-ray Disc-spelare kontrollerar du att Audio (HDMI), BD Audio MIX Setting, Dolby Digital/DTS, Dolby Digital och DTS är inställda på Auto, Off, Bitstream, Dolby Digital respektive DTS (från och med den 1 augusti 2012). För PlayStation 3 ansluter du mottagaren med en HDMI-kabel, väljer Audio Output Settings i Sound Settings och väljer HDMI och Automatic (med systemprogramvaruversion 4.21). Mer information finns i bruksanvisningen till den anslutna utrustningen. Ansluta ljudutrustning (sidan 28) 17 SE