Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

* Om du ansluter en

* Om du ansluter en subwoofer med automatisk vilolägesfunktion ska du stänga av funktionen när du tittar på film. Om den automatiska vilolägesfunktionen är aktiverad växlar enheten till viloläge automatiskt beroende på insignalsnivån till subwoofern och då kanske inget ljud avges. ** Tänk på följande vid anslutning av SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT B-anslutningar. – Om du ansluter endast en bakre surroundhögtalare ska den anslutas till L på anslutningarna. – Om du använder ett ytterligare fronthögtalarsystem ska det anslutas till de här anslutningarna. Ange SB Assign till Speaker B på menyn Speaker Settings (sidan 85). Du kan välja vilket fronthögtalarsystem du vill använda med SPEAKERS-knappen på mottagaren (sidan 34). – Du kan ansluta fronthögtalarna till de här anslutningarna med en bi-amp-anslutning (sidan 22). Ange SB Assign till Bi-Amp på menyn Speaker Settings (sidan 85). Obs! Kom ihåg att välja högtalarmönster på menyn Speaker Settings när du har installerat och anslutit högtalarna (sidan 83). Bi-amp-anslutning Om du inte använder bakre surroundhögtalare och övre fronthögtalare kan du ansluta fronthögtalarna till SPEAKERS SURROUND BACK/BI­AMP/FRONT HIGH/FRONT B­anslutningarna med hjälp av en bi­amp­anslutning. Fronthögtalare (höger) Fronthögtalare (vänster) Anslut kontakterna på Lo-sidan (eller Hi­sidan) av fronthögtalarna till SPEAKERS FRONT A-anslutningarna och anslut kontakterna på Hi-sidan (eller Lo-sidan) av fronthögtalarna till SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B-anslutningarna. Kontrollera att metallbyglarna för Hi/Lo som är fästa på högtalarna har tagits bort. Annars kanske inte mottagaren fungerar som den ska. När du har gjort bi-amp-anslutningen anger du SB Assign till Bi-Amp på menyn Speaker Settings (sidan 85). 22 SE

3: Ansluta tv:n Du kan titta på den valda insignalsbilden när du ansluter HDMI TV OUT- eller MONITOR OUT-kontakten till en tv. Du kan styra mottagaren via ett teckenfönster på skärmen (OSD) om du ansluter HDMI TV OUT-kontakten till en tv. Koppla bort nätströmskabeln innan du ansluter kablarna. Anslutningar Ljudsignaler TV Videosignaler Ljud-/videosignaler eller ARC A** B** C D* A Optisk digitalkabel (medföljer ej) B Ljudkabel (medföljer ej) C Videokabel (medföljer ej) D HDMI-kabel (medföljer ej) Sony rekommenderar att du använder en HDMI-godkänd kabel eller HDMI-kabel från Sony. Rekommenderad anslutning Alternativ anslutning 23 SE