Views
1 week ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Ställa in högtalarna

Ställa in högtalarna Ställa in bakre surroundhögtalare Du kan växla användning för de högtalare som är anslutna till SURROUND BACK/ BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B- anslutningarna beroende på hur du har tänkt att använda dem. Obs! Den här inställningen är endast tillgänglig om Speaker Pattern har en inställning som inte använder bakre surroundhögtalare eller övre fronthögtalare. 1 Tryck på HOME. Startmenyn visas på tv-skärmen. 2 Tryck på V/v upprepade gånger för att välja Settings och tryck sedan på . 3 Tryck på V/v upprepade gånger för att välja Speaker Settings och tryck sedan på . 4 Tryck på V/v upprepade gånger för att välja SB Assign och tryck sedan på . 5 Välj önskad högtalarkonfiguration och tryck på . • Speaker B: Om du ansluter ytterligare ett fronthögtalarsystem till SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B- anslutningarna väljer du Speaker B. • Bi-Amp: Om du ansluter fronthögtalare till SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B-anslutningarna med en bi­amp-anslutning väljer du Bi-Amp. • Off: Om du ansluter bakre surroundhögtalare eller övre fronthögtalare till SURROUND BACK/ BI­AMP/FRONT HIGH/FRONT B- anslutningarna väljer du OFF. Välja fronthögtalare Du kan välja vilka fronthögtalare som du vill använda. Du måste använda knapparna på mottagaren för den här åtgärden. SPEAKERS Tryck på SPEAKERS upprepade gånger för att välja det fronthögtalarsystem som du vill använda. Bekräfta de valda högtalaranslutningarna genom att kontrollera indikatorn i teckenfönstret. Indikatorer Valda högtalare SP A SP B* SP A+B* Högtalaren som är ansluten till SPEAKERS FRONT A- anslutningarna. Högtalaren som är ansluten till SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B- anslutningarna. Högtalaren som är ansluten till både SPEAKERS FRONT A- och SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B-anslutningar (parallellkoppling). SPK OFF visas i teckenfönstret. Inga ljudsignaler matas ut från högtalaranslutningarna. * Ställ in SB Assign på Speaker B på menyn Speaker Settings om du vill välja SP B eller SP A+B (sidan 85). Obs! Den här inställningen är inte tillgänglig när hörlurar är anslutna. 34 SE

Avbryta automatisk kalibrering Den automatiska kalibreringen avbryts om du gör något av följande under mätningen: –Trycker på ?/1. – Trycker på insignalsknapparna på fjärrkontrollen eller vrider INPUT SELECTOR på mottagaren. –Tryck på . – Trycker på SPEAKERS på mottagaren. – Ändrar volymnivån. – Ansluter hörlurar. Konfigurera mottagaren manuellt Se Justera inställningar (sidan 81). Konfigurera mottagarens nätverksinställningar Mottagarens nätverksinställningar måste ställas in korrekt för att mottagarens funktioner Home Network, SEN, AirPlay och PARTY STREAMING ska kunna användas. Använda en trådbunden nätverksanslutning DISPLAY V/v/B/b, HOME 1 Tryck på HOME. Startmenyn visas på tv-skärmen. 2 Tryck på V/v upprepade gånger för att välja Settings och tryck sedan på . 3 Tryck på V/v upprepade gånger för att välja Network Settings och tryck sedan på . 4 Tryck på V/v upprepade gånger för att välja Internet Settings och tryck sedan på . 5 Tryck på V/v upprepade gånger för att välja Wired Settings och tryck sedan på . Om Change Setting? visas på tvskärmen väljer du OK och trycker sedan på . 6 Tryck på V/v upprepade gånger för att välja Auto och tryck sedan på . IP-inställningsinformation visas på tvskärmen. När du använder en fast IP-adress Välj Custom och tryck på . IPadressinställningen visas på tv-skärmen. Tryck på . Tryck på V/v för att välja värdet för IP Address. Tryck på b för att mata in värdet för nästa position. Stäng markören genom att trycka på . Fortsätt och ange värdet för Subnet Mask och Default Gateway. Tryck på b för att visa sidan DNS Settings. Ange värdet för Primary DNS och Secondary DNS. 7 Tryck på b. Connecting to the Internet visas på tvskärmen. Network setup is completed visas när nätverksinställningarna är klara. Gå tillbaka till menyn Network Settings genom att trycka på . (Beroende på nätverksmiljön kan det dröja en stund när nätverksinställningarna görs.) 8 Gör serverinställningarna. Om du vill lyssna på ljudinnehåll som finns på servern måste du konfigurera servern (sidan 55). Tips! Läs Information (sidan 91) när du kontrollerar nätverksinställningarna. Förbereda mottagaren 35 SE