Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Använda en trådlös

Använda en trådlös nätverksanslutning Du kan använda flera anslutningsmetoder för att skapa ett trådlöst nätverk: söka efter en anslutningspunkt, använda en WPS-anslutningsmetod (antingen knapptrycksmetod eller PIN-kodsmetod) eller manuell inställning. Obs! • Var noga med att inte använda den trådlösa nätverksfunktionen där medicinsk utrustning (som pacemaker) används eller där användning av trådlös kommunikation är otillåten. • Innan du ansluter till hemnätverket måste du förbereda en trådlös nätverksrouter/ anslutningspunkt. Mer information finns i enhetens bruksanvisning. • Beroende på din hemnätverksmiljö kan det hända att den trådlösa nätverksroutern/ anslutningspunkten är så inställd att den inte kan anslutas med WPS även om den är kompatibel med WPS. Information om ifall den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten är kompatibel med WPS eller inte och hur du ställer in en WPS-anslutning hittar du i bruksanvisningen till den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten. • Du kan stöta på problem om mottagaren och den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten befinner sig för långt ifrån varandra. Flytta i så fall enheterna närmare varandra. Söka efter anslutningspunkt och skapa ett trådlöst nätverk (metoden Access Point Scan) Du kan skapa ett trådlöst nätverk genom att söka efter en anslutningspunkt. Om du vill skapa nätverket med denna anslutningsmetod måste du välja eller ange följande information. Läs igenom följande information i förväg och notera den i det avsedda utrymmet nedan. Nätverksnamnet (SSID * ) som identifierar nätverket ** . (Den här informationen behövs i steg 7.) : Om ditt trådlösa hemnätverk skyddas med kryptering behöver du nätverkets säkerhetsnyckel (WEP-nyckel, WPA-/WPA2- nyckel) ** . (Den här informationen behövs i steg 8.) : * 1SSID (Service Set Identifier) är ett namn som identifierar en anslutningspunkt. ** Den här informationen bör finnas på en etikett på den trådlösa nätverksroutern/ anslutningspunkten, i bruksanvisningen, hos den person som skapade det trådlösa nätverket eller från information från din Internetleverantör. 1 Välj Wireless Setup i steg 5 i Använda en trådbunden nätverksanslutning (sidan 35). Om Change Setting? visas på tvskärmen väljer du OK och trycker sedan på . 2 Tryck på V/v upprepade gånger för att välja Access Point Scan och tryck sedan på . Mottagaren börjar söka efter anslutningspunkter och visar en lista på upp till 30 tillgängliga nätverksnamn (SSID). 3 Tryck på V/v upprepade gånger för att välja önskat nätverksnamn (SSID) och tryck sedan på . Skärmen för säkerhetsinställningar visas på tv:n. 4 Skriv in säkerhetsnyckeln (WEPnyckel, WPA-/WPA2-nyckel) och tryck sedan på . Som standard visas säkerhetsnyckeln som *****. Tryck på DISPLAY upprepade gånger för att dölja och visa säkerhetsnyckeln. IP Settings visas på tv-skärmen. 5 Tryck på V/v upprepade gånger för att välja Auto och tryck sedan på . 36 SE

När du använder en fast IP-adress Välj Custom och tryck på . IP-adressinställningen visas på tvskärmen. Tryck på . Tryck på V/v för att välja värdet för IP Address. Tryck på b för att mata in värdet för nästa position. Stäng markören genom att trycka på . Fortsätt och ange värdet för Subnet Mask och Default Gateway. Tryck på b för att visa sidan DNS Settings. Ange värdet för Primary DNS och Secondary DNS. 6 Tryck på b. Connecting to the Internet visas på tvskärmen. Network setup is completed visas när nätverksinställningarna är slutförda och visas i teckenfönstret. Gå tillbaka till menyn Network Settings genom att trycka på . (Beroende på nätverksmiljön kan det dröja en stund när nätverksinställningarna görs.) 7 Gör serverinställningarna. Om du vill lyssna på ljudinnehåll som finns på servern måste du konfigurera servern (sidan 55). Obs! Om nätverket inte skyddas med kryptering (med säkerhetsnyckeln) visas inte skärmen för säkerhetsinställningar i steg 8. Tips! Läs Information (sidan 91) när du kontrollerar nätverksinställningarna. Skapa ett trådlöst nätverk med en anslutningspunkt som är kompatibel med WPS Du kan enkelt skapa ett trådlöst nätverk med en anslutningspunkt som är kompatibel med WPS. Du kan göra WPS­inställningen antingen med knapptrycksmetoden eller med PINkodsmetoden. Vad är WPS (Wi-Fi Protected Setup)? WPS är en standard som har tagits fram av Wi-Fi Alliance och som gör det enkelt och säkert att skapa ett trådlöst nätverk. Skapa ett trådlöst nätverk med WPS-knapptryckningsmetoden Du kan enkelt upprätta en trådlös WPSanslutning med ett tryck på den angivna knappen. 1 Välj WPS Push i steg 2 i ”Söka efter anslutningspunkt och skapa ett trådlöst nätverk (metoden Access Point Scan)” (sidan 36). 2 Följ anvisningarna på skärmen och tryck på WPS-knappen på anslutningspunkten. Meddelande: Tryck på WPS-knappen på anslutningspunkten inom 2 minuter WPS-knapp på den trådlösa nätverksroutern/ anslutningspunkten Setup with WPS Push Button is completed visas när nätverksinställningarna är slutförda och visas i teckenfönstret. Gå tillbaka till menyn Network Settings genom att trycka på . (Beroende på nätverksmiljön kan det dröja en stund när nätverksinställningarna görs.) 3 Gör serverinställningarna. Om du vill lyssna på ljudinnehåll som finns på servern måste du konfigurera servern (sidan 55). Tips! Läs Information (sidan 91) när du kontrollerar nätverksinställningarna. Förbereda mottagaren 37 SE