Views
2 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Skapa ett trådlöst

Skapa ett trådlöst nätverk med WPS via PIN-kodsmetoden Om anslutningspunkten har stöd för WPS­anslutning via PIN-kod (Personal Identification Number) kan du skapa en trådlös WPS-anslutning genom att ange mottagarens PIN-kod i den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten. 1 Välj Manual Registration i steg 2 i ”Söka efter anslutningspunkt och skapa ett trådlöst nätverk (metoden Access Point Scan)” (sidan 36). 2 Tryck på V/v upprepade gånger för att välja WPS PIN och tryck sedan på . Listan över tillgängliga SSID (anslutningspunkter) visas. 3 Tryck på V/v upprepade gånger för att välja önskat nätverksnamn (SSID) och tryck sedan på . Mottagarens PIN-kod (8 siffror) visas på tv-skärmen. Låt PIN-koden vara kvar på skärmen tills anslutningen är slutförd. (Olika PIN-koder visas varje gång du utför denna åtgärd.) 4 Ange mottagarens PIN-kod på den trådlösa nätverksroutern/ anslutningspunkten. Mottagaren startar nätverksinställningarna. Complete! visas när nätverksinställningarna är slutförda och ” ” visas i teckenfönstret. Gå tillbaka till menyn Network Settings genom att trycka på . (Beroende på nätverksmiljön kan det dröja en stund när nätverksinställningarna görs.) 5 Gör serverinställningarna. Om du vill lyssna på ljudinnehåll som finns på servern måste du konfigurera servern (sidan 55). Tips! • Läs Information (sidan 91) när du kontrollerar nätverksinställningarna. • Information om hur du skriver in PIN-koden i den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten hittar du i bruksanvisningen till den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten. Om du inte kan hitta det nätverksnamn (SSID) du vill ha (manuell inställning) Du kan skriva in det nätverksnamn (SSID) du vill ha manuellt om det inte visas i listan. 1 Välj Manual Registration i steg 2 i ”Söka efter anslutningspunkt och skapa ett trådlöst nätverk (metoden Access Point Scan)” (sidan 36). 2 Tryck på V/v upprepade gånger för att välja Direct Input och tryck sedan på . 3 Skriv in nätverksnamnet (SSID) och tryck på . 4 Tryck på V/v upprepade gånger för att välja den säkerhetsinställning som du vill använda och tryck sedan på . 5 Upprepa steg 4 till 7 i ”Söka efter anslutningspunkt och skapa ett trådlöst nätverk (metoden Access Point Scan)” (sidan 36). Riktlinjer för användargränssnittet på skärmen (OSD) Du kan visa mottagarens meny på tvskärmen och välja önskad funktion via tv­skärmen genom att trycka på V/v/B/b och på fjärrkontrollen. När du börjar använda mottagaren måste du trycka på AMP på fjärrkontrollen först. Annars kanske åtgärderna som följer inte riktas till mottagaren. 38 SE

AMP RETURN O Använda menyn V/v/B/b, OPTIONS HOME 1 Växla insignalen för tv:n så att menyn visas. 2 Tryck på HOME. Startmenyn visas på tv-skärmen. Beroende på tv:n kan det dröja en stund innan startmenyn visas på skärmen. 3 Tryck på V/v upprepade gånger för att välja önskad meny och tryck därefter på för att komma till menyn. Listan med menyalternativ visas på tv­skärmen. Exempel: När du väljer Watch. 4 Tryck på V/v upprepade gånger för att välja det menyalternativ som du vill justera och tryck sedan på för att komma till menyalternativet. 5 Upprepa steg 3 och 4 för att välja önskad parameter. Tips! När OPTIONS visas nedtill till höger på displayen kan du visa funktionslistan genom att trycka på OPTIONS och välja en närliggande funktion. Återgå till föregående skärm Tryck på RETURN O. Avsluta menyn Tryck på HOME så att startmenyn visas och tryck därefter på HOME igen. Förbereda mottagaren 39 SE