Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Översikt över

Översikt över startmenyerna Menyikon Watch Listen Sound Effects Settings Beskrivning Väljer videokälla som ska matas in till mottagaren (sidan 41). Väljer musiken från SA-CD/ CD, USB-enheten, Home Network eller SEN (sidan 41). Du kan också lyssna på FM/AM-radio i den inbyggda mottagaren. Ger dig möjlighet att använda ljudfunktioner som utvecklats med olika tekniker eller funktioner från Sony (sidan 50). Justerar mottagarens inställningar (sidan 81). 40 SE

Grundläggande funktioner Spela upp en insignal från utrustningen ?/1 5 Justera volymen genom att trycka på 2 +/–. Du kan också använda MASTER VOLUME på mottagaren. 6 Tryck på SOUND FIELD +/– för att lyssna på surroundljud. Du kan också använda A.F.D./2CH, MOVIE eller MUSIC på mottagaren. Mer information finns i avsnittet sidan 50. 2 +/– Insignalskappar V/v/B/b, OPTIONS HOME SOUND FIELD +/– 1 Tryck på HOME. Startmenyn visas på tv-skärmen. 2 Välj Watch eller Listen och tryck sedan på . Listan med menyalternativ visas på tv­skärmen. 3 Välj önskad utrustning och tryck sedan på . 4 Slå på utrustningen och starta uppspelningen. Tips! • Du kan vrida INPUT SELECTOR på mottagaren eller trycka på insignalsknapparna på fjärrkontrollen för att välja önskad utrustning. • Volymen går att justera på olika sätt med hjälp av vredet MASTER VOLUME på mottagaren eller knappen 2 +/– på fjärrkontrollen. Om du vill höja eller sänka volymen snabbt – Vrid snabbt. – Håll ned knappen. Om du vill finjustera – Vrid långsamt. – Tryck på knappen och släpp den omedelbart. Aktivera ljudavstängningsfunktionen Tryck på . Ljudavstängningsfunktionen inaktiveras när du gör något av följande. • Trycker på igen. • Ändrar volymen. • Stänger av mottagaren. • Utför automatisk kalibrering. Undvik skador på högtalarna Glöm inte att skruva ned volymen innan du stänger av mottagaren. Grundläggande funktioner 41 SE