Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Spela upp iPod/iPhone Du

Spela upp iPod/iPhone Du kan spela upp musik från en iPod/iPhone genom att ansluta den till -porten (USB) på mottagaren. Mer information om hur du ansluter en iPod/iPhone finns på sidan 28. Kompatibla iPod/iPhone-modeller Följande iPod/iPhone-modeller kan användas tillsammans med den här mottagaren. Uppdatera din iPod/iPhone med den senaste programvaruversionen innan du ansluter den. iPod touch fjärde generationen iPod touch tredje generationen iPod touch andra generationen iPod nano sjätte generationen iPod nano femte generationen (videokamera) iPod nano fjärde generationen (video) iPod nano tredje generationen (video) iPod classic iPhone 4S iPhone 4 iPhone 3GS iPhone 3G Obs! • Sony avsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada på inspelade data på en iPod/iPhone vid anslutning av en iPod/iPhone till den här mottagaren. • Den här produkten har utformats specifikt för att fungera tillsammans med iPod/iPhone och har certifierats för att uppfylla prestandakraven från Apple. 42 SE

Välja iPod/iPhone-läge Du kan välja iPod/iPhone-läge via iPhone CTRL på fjärrkontrollen. Samtliga åtgärder går även att utföra genom att titta på informationen i teckenfönstret om tv-skärmen är avstängd. Använda iPod/iPhone med hjälp av fjärrkontrollen iPhone CTRL USB V/v/B/b, HOME 1 Tryck på HOME. Startmenyn visas på tv-skärmen. 2 Välj Listen och tryck sedan på . 3 Välj USB och tryck sedan på . Om en iPod eller iPhone är ansluten visas iPod/iPhone på tv-skärmen. 4 Följ anvisningarna på skärmen för att välja iPod/iPhone-läge. SHUFFLE REPEAT iPhone CTRL m/M N ./> X x Tryck på USB innan du använder följande knappar. Tryck på Funktion N Startar uppspelning. X, x Pausar uppspelning. m/M Snabbspolar bakåt eller framåt. ./> Går till föregående/nästa spår. REPEAT Ställer in upprepningsläget. SHUFFLE Ställer in slumpläget. iPhone CTRL Väljer iPod/iPhone-läget. Tänk på följande när du använder en iPod/iPhone • En iPod/iPhone laddas när den är ansluten till mottagaren och mottagaren är påslagen. • Du kan inte överföra låtar till en iPod/ iPhone från den här mottagaren. Grundläggande funktioner 43 SE