Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Använda Pure

Använda Pure Directfunktionen Med Pure Direct-läget kan du lyssna på HiFi-ljud. När Pure Direct är aktiverat slocknar teckenfönstret för att dämpa brus som påverkar ljudkvaliteten. Funktionen Pure Direct kan användas med alla insignaler. 1 Välj Sound Effects på startmenyn och tryck sedan på . 2 Välj Pure Direct och tryck sedan på . 3 Välj On eller Off och tryck sedan på . Obs! När Pure Direct-funktionen är vald kan inte Sound Optimizer, Equalizer, Auto Volume eller D.Range Comp. användas. Tips! Du kan också aktivera eller inaktivera Pure Direct-funktionen genom att trycka på PURE DIRECT-knappen på fjärrkontrollen. Avbryta Pure Direct Pure Direct-funktionen avbryts när du gör något av följande: – Trycker på PURE DIRECT igen. – Byter ljudfält. – Ändrar sceninställningen på tv:n (Scene Select). – Ändrar inställningen för Sound Optimizer, Equalizer, Auto Volume eller D.Range Comp. Återställa ljudfält till standardinställningarna Du måste använda knapparna på mottagaren för den här åtgärden. ?/1 MUSIC 1 Tryck på ?/1 för att stänga av mottagaren. 2 Håll nere MUSIC och tryck på ?/1. S.F. CLEAR visas i teckenfönstret och alla ljudfält återställs till standardinställningarna. 54 SE

Använda nätverksfunktioner Om mottagarens nätverksfunktioner • Du kan lyssna på ljudinnehåll som har lagrats på en DLNA-kompatibel enhet (DLNA CERTIFIED-produkter) som har en auktoriserad DLNA-logotyp på enheten (sidan 61). • Du kan använda mottagaren som en enhet som motsvarar en UPnPmediarenderare i hemnätverket. • Med en Internet-anslutning kan du lyssna på musiktjänster (sidan 64) och uppdatera mottagarens programvara. • Du kan lyssna på samma musik samtidigt i olika rum med hjälp av funktionen PARTY STREAMING. • Du kan registrera Media Remote-enheter för att styra mottagaren. • Du kan spela upp ljudinnehåll på iOSenheter eller i ett iTunes-bibliotek med AirPlay. Om DLNA DLNA (Digital Living Network Alliance) är en standardorganisation som består av tillverkare av olika produkter, till exempel servrar (datorer osv.), AV-utrustning och bärbara datorenheter med innehåll för utbyte (musik, bilder och videor). DLNA bestämmer standarder och publicerar en auktoriserad logotyp som visas på enheter som har stöd för DLNA-standarder. Konfigurera servern Om du vill lyssna på ljudinnehåll som finns på servern med den här mottagaren måste du konfigurera servern i förväg. Följande serverenheter är kompatibla med den här mottagaren. • Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 och 2.1 • Sony HDD Network Audio System NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE* • Sony Network AV-mottagare STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES* • Microsoft Windows Media Player 12 installerat i Windows 8 och Windows 7 (sid. 56 och 58) • Microsoft Windows Media Player 11 installerat i Windows Vista/Windows XP (sidan 59) * Inte tillgängligt i vissa länder och regioner. Om servern har en funktion som begränsar åtkomsten från andra enheter måste du ändra inställningen på servern för att mottagaren ska få åtkomst till den. I det här avsnittet förklaras hur du konfigurerar Windows Media Player när du använder den som en server. Mer information om inställningarna på andra serverenheter finns i bruksanvisningen eller hjälpfilerna för respektive enhet eller program. Obs! • De objekt som visas på datorn kan skilja sig från de som visas nedan, beroende på operativsystemets version eller datormiljön. Mer information finns i hjälpfilerna för operativsystemet. • Det kan ta lite längre tid när du spelar musik med en Spela till-funktion i Windows beroende på situationen. Använda nätverksfunktioner 55 SE