Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

3 Välj önskat objekt

3 Välj önskat objekt (spellista, album, mapp osv.) och tryck på . Om något annat objekt visas upprepar du detta steg för att begränsa urvalet tills önskat objekt visas. Vilka objekt som visas beror på den anslutna servern. 4 Välj önskat spår och tryck sedan på . Uppspelningen startas. Se till att ljudet matas ut från mottagarens högtalare. Obs! • Spår som mottagaren inte kan spela upp visas också på tv-skärmen. Du kan inte sortera en lista med spelbara spår. • Ett utropstecken visas över de spår som inte kan spelas upp på mottagaren och de hoppas över vid uppspelningen. • Uppspelningen återupptas inte från det senast valda objektet om du kopplar bort nätsladden från vägguttaget. • Det kan dröja en stund innan objekten visas när du bläddrar i en mapp som innehåller en stor mängd ljudinnehåll. I så fall använder du sökordssökning (sidan 73). Tips! • Om du väljer en mapp (till exempel en artistmapp, genremapp osv.) och sedan trycker på knappen N spelar mottagaren upp alla objekt i den valda mappen. • Mottagaren återupptas från det senast valda objektet när funktionen ändras till Home Network, tills mottagaren stängs av. När Network Standby ställs in på On återupptas uppspelningen från det senast valda objektet, även om du har stängt av mottagaren. Ställa in åtkomstinställningar Du kan ställa in åtkomstbegränsningar eller åtkomstbehörighet för enheterna i enhetslistan. 1 Tryck på HOME NETWORK. 2 Tryck på OPTIONS. 3 Välj Access Settings och tryck på . Ställa in automatisk åtkomstbehörighet 1 Välj Auto Access i Access Settings och tryck på . 2 Välj Allow eller Not Allow och tryck på . • Allow: Alla enheter i hemnätverket har åtkomst till den här mottagaren. Den här mottagaren kan starta ett PARTY som värdenhet och gå med iett PARTY som gästenhet. • Not Allow: Mottagaren begränsar en ny enhet som har åtkomst till mottagaren. När du ansluter en ny enhet till hemnätverket lägger du till enheten i enhetslistan och ställer in åtkomstbehörighet (sidan 63). Obs! Du kan lägga till upp till 20 enheter i enhetslistan. Om 20 enheter redan har registrerats visas meddelandet Device list is full och det går inte att lägga till en till enhet i listan. I så fall kan du ta bort onödiga enheter från listan (sidan 63). Lägga till enheter i enhetslistan 1 Välj Control Device i Access Settings och tryck på . Listan med registrerade enheter visas på tv-skärmen. 2 Välj Add Device och tryck på . 3 Välj önskad enhet och tryck på . Den valda enheten läggs till i enhetslistan. Information om hur du ställer in åtkomst finns i Ställa in åtkomstbehörighet för enheterna (sidan 63). 62 SE

Ställa in åtkomstbehörighet för enheterna Du kan ställa in åtkomstbehörighet för en enhet i enhetslistan. Endast enheter som är inställda på Allow kan identifieras i hemnätverket. 1 Välj Control Device i Access Settings och tryck på . Listan med registrerade enheter visas på tv-skärmen. 2 Välj önskad enhet och tryck på . 3 Välj Access och tryck på . 4 Välj Allow eller Not Allow och tryck på . Ta bort en enhet från listan Välj Delete i steg 3 och tryck på . Välj OK på bekräftelseskärmen och tryck på . Använda TV SideView TV SideView är en kostnadsfri mobilapp för en fjärrenhet (smarttelefon osv.). När du använder TV SideView med den här mottagaren kan du enkelt styra mottagaren med fjärrenheten. Registrera TV SideView-enheten 1 Tryck på HOME NETWORK. Tips! Du kan också välja HOME NETWORK från Listen på startmenyn. 2 Tryck på OPTIONS. 3 Välj TV SideView Device Registration och tryck på . 4 Välj Start Registration och tryck på . Mottagaren börjar registrera TV SideView-enheten som är klar för registrering. Connecting visas på tv-skärmen. Tryck på Registration på TV SideView-enheten. Mottagaren avslutar dock registreringen om ingen enhet har identifierats inom 30 sekunder. 5 Välj Finish och tryck på . Avbryta registreringen Välj Cancel i steg 4 och tryck sedan på . Obs! Du kan lägga till upp till 5 TV SideView-enheter i enhetslistan. Om 5 enheter redan har registrerats visas meddelandet Device Full och det går inte att lägga till en till enhet i listan. I så fall kan du ta bort onödiga enheter från listan (sidan 63). Visa den registrerade TV SideView-enheten Välj Registered TV SideView Devices i steg 3 och tryck på . Ta bort registrerade TV SideViewenheter från enhetslistan 1 Välj Registered TV SideView Devices i steg 3 och tryck på . 2 Välj den enhet som du vill ta bort och tryck på . 3 Välj Delete och tryck på . 4 Välj OK och tryck på . Den valda enheten tas bort från enhetslistan. Kontrollera copyrightskyddet Filer i WMA-format med DRM-copyrightskydd kan inte spelas upp på den här mottagaren. Om en WMA-fil inte kan spelas upp på mottagaren kontrollerar du filens egenskaper på datorn för att se om filen är DRMcopyrightskyddad. Öppna den mapp eller volym där WMAfilen lagras och högerklicka på filen för att visa fönstret [Properties] (Egenskaper). Om du ser fliken [License] (Licens) är filen DRM-copyrightskyddad och kan inte spelas upp på mottagaren. Använda nätverksfunktioner 63 SE