Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Om den här bruksanvisningen ...... 3 Medföljande tillbehör ...................... 8 Beskrivning av delarna och deras placering ........................... 9 Komma igång .................................17 Anslutningar 1: Installera högtalarna ..................19 2: Ansluta högtalarna ....................21 3: Ansluta tv:n .................................23 4a: Ansluta videoutrustning .........24 4b: Ansluta ljudutrustning ............28 5: Ansluta antennerna ...................29 6: Ansluta till nätverket .................29 Förbereda mottagaren Ansluta nätströmskabeln ..............32 Slå på mottagaren ...........................32 Konfigurera mottagaren med hjälp av Easy Setup ..................32 Konfigurera mottagarens nätverksinställningar ..............35 Riktlinjer för användargränssnittet på skärmen (OSD) ..................38 Grundläggande funktioner Spela upp en insignal från utrustningen ............................41 Spela upp iPod/iPhone ..................42 Spela upp från en USB­enhet .......44 Tunerfunktioner Lyssna på FM/AM-radio ...............47 Förinställa FM-/AM-radiostationer (Preset Memory) .....................48 Ta emot RDS-sändningar (Gäller endast modeller i Europa och Australien) ........49 6 SE Använda ljudeffekter Välja ljudfält ................................... 50 Använda Sound Optimizerfunktionen ................................ 53 Välja kalibreringstyp ..................... 53 Justera equalizern ...........................53 Använda Pure Directfunktionen ................................ 54 Återställa ljudfält till standardinställningarna ......... 54 Använda nätverksfunktioner Om mottagarens nätverksfunktioner ................. 55 Konfigurera servern ....................... 55 Lyssna på ljudinnehåll som finns på servern ....................... 61 Använda Sony Entertainment Network (SEN) ........................ 64 Använda funktionen PARTY STREAMING .......................... 67 Strömma musik från iTunes med AirPlay ............................. 69 Uppdatera programvaran ............. 70 Söka efter ett objekt med hjälp av ett tangentbord ................... 73 BRAVIA Sync-funktioner Vad är BRAVIA Sync? .................. 74 Förbereda för BRAVIA Sync ........ 74 Uppspelning med en knapptryckning ....................... 75 System Audio Control ................... 76 Systemavstängning ........................ 76 Välja scen ........................................77 Home Theatre Control .................. 77 Remote Easy Control ..................... 77

Övriga funktioner Växla mellan digitalt och analogt ljud (INPUT MODE) ..................... 78 Använda övriga ljudingångar (Audio Input Assign) ............. 79 Använda en bi-amp-anslutning ... 80 Återställa alla inställningar till fabriksinställningarna ............ 80 Justera inställningar Använda menyn Settings .............. 81 Easy Setup ....................................... 83 Menyn Speaker Settings ................ 83 Menyn Audio Settings .................. 87 Menyn HDMI Settings ................. 89 Menyn Input Settings .................... 90 Menyn Network Settings .............. 90 Menyn System Settings ................. 91 Styra utan att använda teckenfönstret .......................... 92 Använda fjärrkontrollen Ändra tilldelningen av insignalsknappar ..................... 98 Återställa insignalsknapparna ...... 99 Ytterligare information Försiktighetsåtgärder .................... 99 Felsökning ..................................... 100 Specifikationer ............................. 112 Register .......................................... 115 7 SE