Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Obs! • Se till att

Obs! • Se till att funktionen System Audio Control är aktiverad på tv-menyn. • Början av innehållet kanske inte visas beroende på tv:n. • Med vissa inställningar kanske inte mottagaren slås på när Pass Through har inställningen Auto eller On. Tips! Du kan också välja en ansluten utrustning, till exempel en Blu-ray Disc-spelare eller dvd-spelare från tv-menyn. Mottagaren och tv:n växlar automatiskt till lämplig HDMI-ingång. System Audio Control Spela upp tv-ljudet från högtalarna som är anslutna till mottagaren med en enkel åtgärd. Du kan styra funktionen System Audio Control från tv-menyn. Mer information finns i tv:ns bruksanvisning. TV Aktiverar System Audio Control Mottagare • Slår på (från viloläge) • Växlar till lämplig HDMI-ingång Minimerar Avger tv-ljud tv­volymen Du kan även använda funktionen System Audio Control på följande sätt. • Om du slår på mottagaren medan tv:n är påslagen, aktiveras funktionen System Audio Control automatiskt så att tv:ns ljud matas ut från de högtalare som är anslutna till mottagaren. Om du däremot stänger av mottagaren matas ljudet ut från tv:ns högtalare. • Om du lyssnar på tv-ljudet via högtalare anslutna till mottagaren kan du justera volymen eller stänga av ljudet tillfälligt med tv:ns fjärrkontroll. Obs! • Om System Audio Control inte fungerar med dina tv-inställningar läser du mer i tv:ns bruksanvisning. • Om funktionen Control for HDMI är inställd på On ställs HDMI Audio Out-inställningarna på menyn HDMI Settings in automatiskt enligt inställningarna för funktionen System Audio Control (sidan 89). • Om tv:n slås på innan mottagaren slås på hörs inte tv-ljudet under en kort stund. Systemavstängning Om du stänger av tv:n med hjälp av power­knappen på tv:ns fjärrkontroll stängs mottagaren och ansluten utrustning av automatiskt. Du kan också använda mottagarens fjärrkontroll för att stänga av tv:n. TV ?/1 Tryck på TV ?/1. Tv:n, mottagaren och ansluten utrustning stängs av. Obs! • Aktivera tv:ns strömförreglingsfunktion innan du använder funktionen Systemavstängning. Mer information finns i tv:ns bruksanvisning. • Beroende på status för den utrustning som är ansluten kanske den inte stängs av. Mer information finns i respektive bruksanvisning till de anslutna enheterna. 76 SE

Välja scen Optimal bildkvalitet och optimalt ljudfält väljs automatiskt beroende på vilken scen som valts på tv:n. Mer information om hur detta fungerar finns i tv:ns bruksanvisning. Obs! Ljudfältet kanske inte växlar beroende på tv:n. Motsvarighetstabell Sceninställning på tv:n Cinema Sports Music Animation Photo Game Graphics Ljudfält HD-D.C.S. Sports Live Concert A.F.D. Auto A.F.D. Auto A.F.D. Auto A.F.D. Auto Remote Easy Control Du kan styra mottagarens meny med hjälp av tv:ns fjärrkontroll. Välj den mottagare (AV AMP) som har identifierats av tv:n. Obs! • Mottagaren identifieras som Tuner (AV AMP) av tv:n. • Tv:n måste vara kompatibel med länkmenyn. • Beroende på vilken typ av tv du har kan det hända att vissa funktioner inte är tillgängliga. Home Theatre Control Om en tv som är kompatibel med funktionen Home Theatre Control ansluts till mottagaren visas en ikon för Internetbaserade program på den anslutna tv:n. Du kan växla mottagarens insignal eller växla ljudfält med hjälp av tvfjärrkontrollen. Du kan också justera ljudnivån för centerhögtalaren eller subwoofern samt justera inställningarna för Sound Optimizer (sidan 53), Dual Mono (sidan 88) eller A/V Sync (sidan 88). BRAVIA Sync-funktioner Obs! Tv:n måste ha tillgång till en bredbandsanslutning om du vill använda funktionen Home Theatre Control. Mer information finns i tv:ns bruksanvisning. 77 SE