Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Använda en

Använda en bi-ampanslutning 1 Välj Settings på startmenyn och tryck sedan på . Menylistan Settings visas på tv-skärmen. 2 Välj Speaker Settings och tryck på . 3 Välj Speaker Pattern och tryck sedan på . 4 Välj lämpligt högtalarmönster så att det inte finns några bakre surroundhögtalare och övre fronthögtalare. Tryck sedan på . 5 Välj SB Assign och tryck sedan på . 6 Välj Bi-Amp och tryck sedan på . Samma signaler som matas ut från SPEAKERS FRONT A-anslutningarna kan matas ut från SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT B- kontakterna. Avsluta menyn Tryck på HOME. Obs! • Ställ in SB Assign på Bi-Amp innan du utför automatisk kalibrering. • Om du ställer in SB Assign på Bi-Amp blir inställningarna för högtalarnivå och avstånd för de bakre surroundhögtalarna och de övre fronthögtalarna ogiltiga och inställningarna för fronthögtalarna används. Återställa alla inställningar till fabriksinställningarna Du kan rensa alla memorerade inställningar och återställa mottagaren till fabriksinställningarna genom att följa stegen nedan. Den här proceduren kan även användas för att initiera mottagaren innan du använder den första gången. Du måste använda knapparna på mottagaren för den här åtgärden. ?/1 1 Tryck på ?/1 för att stänga av mottagaren. 2 Håll ned ?/1 i 5 sekunder. CLEARING visas i teckenfönstret en stund och sedan ändras det till CLEARED!. Alla inställningar som du har ändrat eller justerat återställs till standardinställningarna. Obs! Det tar cirka fem minuter för minnet att rensas helt. Stäng inte av mottagaren förrän CLEARED! visas i teckenfönstret. 80 SE

Justera inställningar Använda menyn Settings 3 Välj önskat menyalternativ och tryck sedan på för att få åtkomst till alternativet. Exempel: När du väljer Speaker Settings Via menyn Settings kan du justera olika inställningar för högtalare, surroundeffekter och liknande. V/v/B/b, RETURN O HOME 1 Tryck på HOME. Startmenyn visas på tv-skärmen. 4 Välj önskad parameter och tryck sedan på . Återgå till föregående skärm Tryck på RETURN O. Avsluta menyn Tryck på HOME så att startmenyn visas och tryck därefter på HOME igen. 2 Välj Settings på startmenyn och tryck sedan på för att starta menyläget. Menylistan Settings visas på tv-skärmen. Justera inställningar 81 SE