Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Menylistan Settings

Menylistan Settings Settings Easy Setup (sidan 83) Speaker Settings (sidan 83) Audio Settings (sidan 87) HDMI Settings (sidan 89) Input Settings (sidan 90) Network Settings (sidan 90) System Settings (sidan 91) Auto Calibration Calibration Type Speaker Pattern A.P.M. Center Lift Up SB Assign Manual Setup Crossover Freq. Test Tone Distance Unit D.L.L. Sound Optimizer Equalizer Sound Field A/V Sync. Auto Volume Dual Mono D.Range Comp. Control for HDMI Pass Through HDMI Audio Out Subwoofer Level Fast View Input Mode Input Edit Audio Input Assign Name In Internet Settings Information PARTY STREAMING Device Name Network Standby Language Auto Standby Network Update Update Alert 82 SE

Obs! Vilka menyparametrar som visas på tv-skärmen varierar beroende på de aktuella inställningarna och statusen för den valda ikonen. Easy Setup Gör om Easy Setup för att göra grundinställningarna. Följ anvisningarna på skärmen (sidan 32). Menyn Speaker Settings Du kan justera var och en av högtalarna manuellt. Du kan även justera högtalarnivåerna efter att den automatiska kalibreringen har utförts. Obs! Högtalarinställningarna gäller endast för den aktuella sittpositionen. x Auto Calibration Låter dig använda funktionen för automatisk kalibrering. 1 Följ anvisningarna som visas på tv­skärmen och tryck sedan på . Mätningen startar efter fem sekunder. Det tar ungefär 30 sekunder att slutföra mätprocessen med testtonen. En ljudsignal hörs och skärmen ändras när mätningen är klar. Obs! I avsnittet Meddelandelista efter automatisk kalibrering (sidan 84) finns information om de felkoder som kan visas på skärmen. 2 Välj önskat menyalternativ och tryck sedan på . • Retry: Utför automatisk kalibrering igen. • Save&Exit: Sparar mätresultaten och avslutar inställningsprocessen. • WRN Check: Visar varning beträffande mätresultaten. Se Meddelandelista efter automatisk kalibrering (sidan 84). • Exit: Avslutar inställningsprocessen utan att spara mätresultaten. 3 Spara mätresultaten. Välj Save&Exit i steg 2. Obs! • Funktionen A.P.M. (Automatic Phase Matching) aktiveras när du har sparat mätresultatet. • A.P.M.-funktionen fungerar inte i följande fall. – Om kalibreringstypen är inställd på Off när du använder Calibration Type (sidan 85). – När Dolby TrueHD- eller DTS-HDsignaler med en samplingsfrekvens på mer än 48 kHz tas emot. • Vi rekommenderar att du utför automatisk kalibrering igen om du flyttar dina högtalare så att du får bra surroundljud. Tips! • Du kan välja kalibreringstyp först när du har utfört automatisk kalibrering och sparat inställningarna. • Du kan ändra måttenhet för att ställa in avstånd under Distance Unit på menyn Speaker Settings (sidan 87). • Högtalarens storlek (Large/Small) fastställs genom dess lågfrekvensegenskaper. Mätresultaten kan variera beroende på optimeringsmikrofonens och högtalarnas positioner, samt rummets form. Vi rekommenderar att du använder mätresultaten. Du kan dock ändra inställningarna på menyn Speaker Settings. Spara först mätresultaten och testa därefter att ändra inställningarna. Kontrollera resultaten av den automatiska kalibreringen Om du vill kontrollera en felkod eller ett varningsmeddelande i Auto Calibration (sidan 83) följer du stegen nedan. Justera inställningar 83 SE