Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Medföljande tillbehör

Medföljande tillbehör • Bruksanvisning (denna handbok) (Gäller endast modeller i Australien och Mexiko) •Snabbstartguide (1) • Fjärrkontroll (RM-AAU169) (1) • R6-batterier (storlek AA) (2) • Referensguide (1) (endast modellen iEuropa) •FM-antenn (1) Sätta i batterier i fjärrkontrollen Sätt i två R6-batterier (storlek AA, medföljer) i fjärrkontrollen. Kontrollera att polerna är vända åt rätt håll när du sätter i batterierna. • AM-ramantenn (1) • Optimeringsmikrofon (ECM-AC2) (1) Obs! • Förvara inte fjärrkontrollen på en mycket varm eller fuktig plats. • Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett gammalt. • Blanda inte manganbatterier med andra typer av batterier. • Utsätt inte fjärrkontrollen för direkt solljus eller stark belysning. Om du gör det kan det orsaka fel på fjärrkontrollen. • Om du inte tänker använda fjärrkontrollen under en längre tid ska du ta ut batterierna för att undvika att de skadas p.g.a. batteriläckage och korrosion. • När du byter batterierna kan fjärrkontrollknapparna återställas till ursprungsinställningarna. Om detta inträffar tilldelar du insignalsknapparna igen (sidan 98). • När fjärrkontrollen upphör att fungera ska du byta ut samtliga batterier mot nya. 8 SE

Beskrivning av delarna och deras placering Frontpanel A ?/1 (på/viloläge) (sidan 32, 48, 54) Indikatorn ovanför knappen lyser enligt följande: Grön: Mottagaren är på. Gul: Mottagaren är i viloläge och – Control for HDMI (sidan 89) eller Network Standby (sidan 91) har inställningen On. – Pass Through (sidan 89) har inställningen On* eller Auto. Släcks när mottagaren är i viloläge och Control for HDMI, Pass Through och Network Standby har inställningen Off. * Gäller endast modeller i Australien och Mexiko. Obs! Om indikatorn blinkar långsamt betyder det att programvaruuppdateringen pågår (sidan 70). Om indikatorn blinkar snabbt betyder det att ett fel har inträffat vid programvaruuppdateringen (sidan 100). B SPEAKERS (sidan 34) C TUNING MODE, TUNING +/– Tryck på TUNING MODE om du vill aktivera en tuner (FM/AM). Tryck på TUNING +/– om du vill söka efter en station. D A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC (sidan 50, 51) E Teckenfönster (sidan 10) F SOUND OPTIMIZER (sidan 53) G INPUT MODE (sidan 78) H DIMMER Justerar ljusstyrkan för teckenfönstret itre nivåer. I DISPLAY (sidan 97) J Fjärrkontrollsensor Tar emot signaler från fjärrkontrollen. K PURE DIRECT (sidan 54) Indikatorn ovanför knappen tänds när PURE DIRECT aktiveras. L MASTER VOLUME (sidan 41) M INPUT SELECTOR (sidan 41) N -port (USB) (sidan 28) O AUTO CAL MIC-kontakt (sidan 33) P PHONES-kontakt Ansluter hörlurar. 9 SE