Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

x Auto Standby Används

x Auto Standby Används för att ställa in när mottagaren ska växla till viloläge automatiskt om du inte använder mottagaren eller om inga signaler matas in till mottagaren. • On: Växlar till viloläge efter cirka 20 minuter. • Off: Växlar inte till viloläge. Obs! • Den här funktionen fungerar inte i följande fall. – FM TUNER, AM TUNER, USB, HOME NETWORK eller SEN-ingång är valt. – Funktionen AirPlay eller PARTY STREAMING används. – Mottagarens programvara uppdateras. • Om du använder läget Auto Standby och Sleep Timer samtidigt, har Sleep Timer prioritet. x Network Update Låter dig uppdatera mottagarens programvara till den senaste versionen. Mer information finns i avsnittet Uppdatera programvaran (sidan 70). Kontrollera programvaruversionen 1 Välj Network Update och tryck på . 2 Välj Version och tryck sedan på . Programvaruversionen visas på tv­skärmen. x Update Alert Används för att ange om du vill få information om nyare programvaruversioner via tv-skärmen eller inte. •On •Off Styra utan att använda teckenfönstret Du kan styra mottagaren via teckenfönstret även om tv:n inte är ansluten till mottagaren. DISPLAY RETURN O Använda menyn iteckenfönstret 1 Tryck på AMP MENU. Menyn visas i mottagarens teckenfönster. 2 Tryck på V/v upprepade gånger för att välja önskad meny och tryck sedan på . 3 Tryck på V/v upprepade gånger för att välja den parameter som du vill justera och tryck sedan på . 4 Tryck på V/v upprepade gånger för att välja önskad inställning och tryck därefter på . Återgå till föregående visning Tryck på B eller RETURN O. Avsluta menyn Tryck på AMP MENU. AMP MENU V/v/B/b, Obs! Vissa parametrar och inställningar kan visas skuggade i teckenfönstret. Detta innebär att de antingen inte är tillgängliga eller att de är låsta och inte kan ändras. 92 SE

Översikt över menyerna Följande alternativ finns tillgängliga i varje meny. Mer information om hur du navigerar i menyerna finns på sidan 92. Meny [Teckenfönster] Inställningar för automatisk kalibrering [] Nivåinställningar [] Parametrar [Teckenfönster] Starta automatisk kalibrering [A.CAL START] Typ av automatisk kalibrering a) [CAL TYPE] Auto Phase Matching a) [A.P.M.] Testton b) [TEST TONE] Nivå för vänster fronthögtalare b) [FL LEVEL] Nivå för höger fronthögtalare b) [FR LEVEL] Nivå för centerhögtalare b) [CNT LEVEL] Nivå för vänster surroundhögtalare b) [SL LEVEL] Nivå för höger surroundhögtalare b) [SR LEVEL] Nivå för bakre surroundhögtalare b) [SB LEVEL] Nivå för bakre vänster surroundhögtalare b) [SBL LEVEL] Nivå för bakre, höger surroundhögtalare b) [SBR LEVEL] Nivå för vänster, övre fronthögtalare b) [LH LEVEL] Nivå för höger, övre fronthögtalare b) [RH LEVEL] Subwoofernivå b) [SW LEVEL] Inställningar FULL FLAT, ENGINEER, FRONT REF, OFF A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF OFF, FIX xxx c) , AUTO xxx c) FL –10,0 dB till FL +10,0 dB (i steg om 0,5 dB) FR –10,0 dB till FR +10,0 dB (i steg om 0,5 dB) CNT –10,0 dB till CNT +10,0 dB (i steg om 0,5 dB) SL –10,0 dB till SL +10,0 dB (i steg om 0,5 dB) SR –10,0 dB till SR +10,0 dB (i steg om 0,5 dB) SB –10,0 dB till SB +10,0 dB (i steg om 0,5 dB) SBL –10,0 dB till SBL +10,0 dB (i steg om 0,5 dB) SBR –10,0 dB till SBR +10,0 dB (i steg om 0,5 dB) LH –10,0 dB till LH +10,0 dB (i steg om 0,5 dB) RH –10,0 dB till RH +10,0 dB (i steg om 0,5 dB) SW –10,0 dB till SW +10,0 dB (i steg om 0,5 dB) Justera inställningar 93 SE