Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Meny [Teckenfönster]

Meny [Teckenfönster] Parametrar [Teckenfönster] Basnivå för övre fronthögtalare [FH BASS] Diskantnivå för övre fronthögtalare [FH TREBLE] Tunerinställningar Mottagningsläge för FM-station [] [FM MODE] Namnge förinställda stationer [NAME IN] Ljudinställningar Digital Legato Linear [] [D.L.L.] Ljudoptimering [OPTIMIZER] Synkroniserar ljud med videoutmatning [A/V SYNC] Avancerad automatisk volym [AUTO VOL] Val av språk för digital sändning [DUAL MONO] Komprimering av dynamiskt omfång [D. RANGE] HDMI-inställningar Kontroll för HDMI [] [CTRL: HDMI] Genomkoppling [PASS THRU] HDMI-ljud ut [AUDIO OUT] Subwoofernivå [SW LEVEL] Snabbvy [FAST VIEW] Systeminställningar Viloläge för nätverk [] [NET STBY] Automatiskt viloläge [AUTO STBY] Versionsvisning [VER. x.xxx] h) 96 SE Inställningar FH B. –10 dB till FH B. +10 dB (i steg om 1,0 dB) FH T. –10 dB till FH T. +10 dB (i steg om 1,0 dB) STEREO, MONO Mer information finns i avsnittet Namnge förinställda stationer (Name Input) (sidan 49). D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1, D.L.L. OFF OFF, LOW, NORMAL 0 ms till 300 ms (i steg om 10 ms), HDMI AUTO A. VOL ON, A. VOL OFF MAIN/SUB, MAIN, SUB COMP. ON, COMP. AUTO, COMP. OFF CTRL ON, CTRL OFF ON g) , AUTO, OFF AMP, TV+AMP SWAUTO, SW +10 dB, SW 0 dB AUTO, OFF STBY ON, STBY OFF STBY ON, STBY OFF

a) Du kan bara välja den här inställningen när du har utfört en automatisk kalibrering och sparat inställningarna. b) Vissa parametrar eller inställningar kanske inte är tillgängliga beroende på inställningen för högtalarmönster. c) xxx representerar en högtalarkanal (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW). d) Du kan bara välja den här parametern om SP PATTERN inte har en inställning med bakre surroundhögtalare eller övre fronthögtalare (sidan 85). e) Du kan bara välja den här inställningen om högtalaren är inställd på SMALL. f) Du kan bara välja den här parametern om du väljer HD-D.C.S. som ljudfält. g) Gäller endast modeller i Australien och Mexiko. h) x.xxx representerar ett versionsnummer. Visa information i teckenfönstret I teckenfönstret visas diverse information om mottagarens status, till exempel ljudfält. 1 Välj den insignal du vill kontrollera informationen för. 2 Tryck på AMP och tryck därefter upprepade gånger på DISPLAY. Varje gång du trycker på DISPLAY ändras visningen i tur och ordning på följande sätt. Indexnamn på ingången 1) t Vald insignal t Aktuellt ljudfält 2) t Volymnivå t Strömningsinformation 3) 1) Indexnamn visas endast om du har tilldelat ett indexnamn till insignalen eller den förinställda stationen. Indexnamn visas inte om endast blanksteg har angivits eller om det är samma som insignalens namn. 2) PURE.DIRECT visas när Pure Directfunktionen aktiveras. 3) Strömningsinformation kanske inte visas. Obs! Tecken eller markeringar kanske inte visas för vissa språk. När du lyssnar på FM/AM-radio Namn på förinställd station 1) t Frekvens t Aktuellt ljudfält 2) t Volymnivå När RDS-sändningar tas emot (Gäller endast modeller i Europa och Australien) Namn på programtjänst eller förinställd station 1) t Frekvens, band och förinställningssiffra t Aktuellt ljudfält 2) t Volymnivå Justera inställningar 97 SE