Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Svedese

Använda

Använda fjärrkontrollen Ändra tilldelningen av insignalsknappar Du kan ändra standardinställningarna för insignalsknapparna för att passa systemets utrustning. Om du exempelvis ansluter en Blu-ray-skivspelare till SAT/CATVkontakten på mottagaren, kan du ställa in SAT/CATV-knappen på denna fjärrkontroll till att styra Blu-ray-skivspelaren. Obs! Du kan inte tilldela om insignalsknapparna TV, FM, AM, USB, HOME NETWORK eller SEN. Sifferknappar TV ?/1 Insignalsknappar 1 Håll ned TV ?/1 medan du håller ned insignalsknappen som du vill ändra tilldelningen för. Exempel: Medan du håller ned SAT/CATV, håller du ned TV ?/1. 2 Släpp upp insignalsknappen medan du håller ned TV ?/1-knappen. Exempel: Släpp upp SAT/CATVknappen medan du håller ned TV ?/1- knappen. 3 Se följande tabell och tryck på motsvarande knapp för önskad kategori och släpp därefter upp TV ?/1. Exempel: Tryck på 1 och släpp sedan upp TV ?/1. Nu kan du använda SAT/ CATV-knappen för att styra Blu-ray Disc-spelaren. Kategorier Blu-ray Disc-spelare 1 (kommandoläge BD1) a) Blu-ray Disc-inspelare 2 (kommandoläge BD3) a) Dvd-spelare (kommandoläge DVD1) Dvd-inspelare 4 (kommandoläge DVD3) b) VCR 5 (kommandoläge VTR3) c) Cd-spelare 6 Tryck på a) Mer information om inställningarna BD1 eller BD3 finns i bruksanvisningen som medföljer Blu-ray-skivspelaren eller Blu-ray-inspelaren. b) Sonys dvd-inspelare styrs med inställningen DVD1 eller DVD3. Mer information finns i bruksanvisningen som levererades med dvd-inspelaren. c) Sonys videobandspelare styrs med inställningen VTR 3 som motsvarar VHS. 3 98 SE

Återställa insignalsknapparna TV INPUT 2 – TV ?/1 ?/1 1 Håll ned knappen 2–, tryck och håll ned ?/1 och tryck sedan på TV INPUT. 2 Släpp alla knappar. Insignalsknapparna återställs till standardinställningarna. Ytterligare information Försiktighetsåtgärder Angående säkerhet Om det skulle råka komma in något föremål eller vätska i mottagaren så dra genast ut kontakten ur vägguttaget och låt behörig personal kontrollera mottagaren innan du använder den igen. Angående strömförsörjning • Kontrollera att mottagarens driftspänning överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du kopplar in mottagaren. Driftspänningen finns angiven på namnplattan på baksidan av mottagaren. • Anläggningen är strömförande så länge kontakten sitter i ett vägguttag, även om strömbrytaren på själva anläggningen är frånslagen. • Koppla loss mottagaren från vägguttaget om du inte ska använda den under en längre tid. Håll i själva kontakten, aldrig i kabeln när du ska koppla bort nätströmskabeln. • (Gäller endas modeller i USA och Kanada) Ett av bladen på kontakten är bredare än de andra av säkerhetsskäl och kan endast sättas in i vägguttaget på ett sätt. Om du inte kan föra in kontakten hela vägen in i uttaget kontaktar du återförsäljaren. • Nätströmskabeln får endast bytas ut hos en kvalificerad återförsäljare. Angående värmebildning Mottagaren alstrar värme under drift och detta är helt normalt. Om du använder mottagaren hela tiden med hög volym, höjs mottagarens temperatur märkbart ovanpå, på sidan och på undersidan. Vidrör inte mottagarens hölje så undviker du att bränna dig. Använda fjärrkontrollen/Ytterligare information 99 SE