Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Guida di riferimento Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Guida di riferimento Serbo

AKTIVNOSTI VISOKOG

AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA SOFTVER TVRTKE SONY nije otporan na pogreške i nije dizajniran, proizveden ili namijenjen za korištenje ili preprodaju kao mrežna kontrolna oprema u opasnim okolišima koji zahtijevaju izvedbu bez kvarova, primjerice za korištenje u nuklearnim postrojenjima, za upravljanje zrakoplovima ili u komunikacijskim sustavima, u kontroli zračnog prometa, kod uređaja za održavanje na životu ili oružanih sustava, u situacijama u kojima bi kvar SOFTVERA TVRTKE SONY mogao dovesti do smrti, ozljeda ili teških tjelesnih oštećenja ili oštećenja okoliša ("Aktivnosti visokog rizika"). Tvrtka SONY i njeni dobavljači odriču se jamstva, izričitog ili podrazumijevanog, na prikladnost za Aktivnosti visokog rizika. IZUZEĆE IZ JAMSTVA ZA SOFTVER TVRTKE SONY Ovime izričito prihvaćate i pristajete koristiti SOFTVER TVRTKE SONY isključivo na vlastiti rizik. SOFTVER TVRTKE SONY isporučuje se "U TRENUTNOM STANJU" bez jamstva, a tvrtka SONY, njeni dobavljači i davatelji licence SONY (samo za potrebe ovog ODJELJKA, zajedničkim nazivom, "SONY") ODRIČU SE JAMSTVA, IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA NA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA UTRŽIVOSTI I PRIKLADNOSTI ZA POSEBNU SVRHU. SONY NE MOŽE JAMČITI DA SU FUNKCIJE SADRŽANE U SOFTVERU TVRTKE SONY BEZ POGREŠAKA ILI DA ĆE BITI U SKLADU S VAŠIM ZAHTJEVIMA. NADALJE, TVRTKA SONY NE MOŽE JAMČITI DA ĆE RAD SOFTVERA TVRTKE SONY BITI ISPRAVLJEN. OSIM TOGA, TVRTKA SONY NE JAMČI NITI PREDSTAVLJA KORIŠTENJE ILI REZULTATE KORIŠTENJA SOFTVERA TVRTKE SONY U POGLEDU ISPRAVNOSTI, PRECIZNOSTI ILI POUZDANOSTI SOFTVERA. NITI JEDNA USMENA ILI PISANA INFORMACIJA ILI SAVJET KOJI VAM DAJE TVRTKA SONY ILI OVLAŠTENI PREDSTAVNIK TVRTKE SONY NEĆE SLUŽITI KAO JAMSTVO ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN POVEĆATI OPSEG OVOG JAMSTVA. U NEKIM DRŽAVAMA NIJE MOGUĆE IZUZETI JAMSTVA KOJA SE PODRAZUMIJEVAJU I U TOM SLUČAJU SE GORE NAVEDENI IZUZETAK NE ODNOSI NA VAS. Bez ograničenja na gore navedeno, posebno se navodi da SOFTVER TVRTKE SONY nije dizajniran ili namijenjen za korištenje s bilo kojim drugim proizvodom, osim s PROIZVODOM. Tvrtka SONY ne jamči da SOFTVER TVRTKE SONY neće oštetiti bilo koji proizvod, softver, sadržaj ili podatke koje ste stvorili vi ili treća strana. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI TVRTKA SONY, NJENI DOBAVLJAČI I DAVATELJI LICENCE SONY (samo za potrebe ovog ODJELJKA, zajedničkim nazivom, "SONY") NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA SLUČAJNA ILI POSLJEDIČNA OŠTEĆENJA SOFTVERA TVRTKE SONY KOJA NASTAJU KAO REZULTAT ILI SE TEMELJE NA KRŠENJU IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG JAMSTVA, KRŠENJU ODREDBI UGOVORA, NEMARU, STROGOJ ODGOVORNOSTI ILI DRUGIM ZAKONIMA. TAKVA OŠTEĆENJA UKLJUČUJU, ALI NISU OGRANIČENA NA GUBITAK PROFITA, GUBITAK PRIHODA, GUBITAK PODATAKA, GUBITAK KORIŠTENJA PROIZVODA ILI POVEZANE OPREME, KVAR I VRIJEME KORIŠTENJA, BEZ OBZIRA NA TO JE LI TVRTKA SONY BILA UPOZORENA NA MOGUĆNOST TAKVOG OŠTEĆENJA. U SVAKOM SLUČAJU, ODGOVORNOST TVRTKE SONY PREMA VAMA U SKLADU S ODREDBAMA OVOG EULA BIT ĆE OGRANIČENA NA IZNOS KOJI JE STVARNO PLAĆEN I MOŽE SE DODIJELITI SOFTVERU TVRTKE SONY. IZVOZI Ako SOFTVER TVRTKE SONY koristite ili prenosite u državu u kojoj ne stanujete, morate se pridržavati odgovarajućih zakona i propisa koji se odnose na izvoz, uvoz i carinu. MJERODAVNO PRAVO Ovaj EULA je sastavljen, reguliran, tumačen te se primjenjuje u skladu s japanskim zakonima, bez obzira na moguće sukobe u zakonskim odredbama. Svi sukobi u vezi ovog EULA rješavaju se isključivo i u nadležnosti su sudova u Tokiju u Japanu, a vi i tvrtka SONY ovime potvrđujete nadležnost tih sudova. VI I TVRTKA SONY ODRIČETE SE PRAVA NA SUĐENJE S POROTOM U VEZI SVIH PITANJA KOJA MOGU NASTATI U VEZI S OVIM EULA. 10 CR

SALVATORNA KLAUZULA U slučaju da bilo koji dio ovog EULA nije valjan ili se ne može provesti u djelo, ostali dijelovi i dalje ostaju valjani. U slučaju da imate pitanja u vezi s ovim EULA ili ograničenim jamstvom koje je navedeno u ugovoru, možete se obratiti tvrtki SONY pismenim putem na adresu navedenu u jamstvenoj kartici koja je uključena u paket proizvoda. 11 CR