Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

– selecta numerele

– selecta numerele pieselor. Apăsaţi 0/10 /= pentru a selecta numărul de piesă 10. – selecta numerele canalelor. – selectaţi literele (ABC, DEF, etc.). – selectaţi .@ pentru semnele de punctuaţie (!, ? etc.) sau alte simboluri (#, % etc.) atunci când introduceţi caractere pentru caracteristicile de reţea. Apăsaţi TV in (C), ţineţi apăsat SHIFT (N), apoi apăsaţi butoanele numerice pentru a selecta canalele TV. CHARACTER Ţineţi apăsat SHIFT (N), apoi apăsaţi CHARACTER pentru a selecta tipul de caracter pentru caracteristicile de reţea. De fiecare dată când apăsaţi CHARACTER, tipul de caracter se modifică în ordine, după cum urmează: „abc” (litere mici) t „ABC” (litere mari) t „123” (numere) CLEAR 1) Ţineţi apăsat pe SHIFT (N), apoi apăsaţi CLEAR pentru a – şterge o literă pentru caracteristicile de reţea. – şterge o greşeală, atunci când aţi apăsat pe butonul numeric/text incorect. D ALPHABET SEARCH Caută un articol utilizând un cuvânt cheie (pagina 72). ALPHABET PREV Caută elementul anterior. ALPHABET NEXT Caută elementul următor. E SLEEP Apăsaţi AMP (X), apoi apăsaţi SLEEP pentru a seta receptorul să se oprească automat după o perioadă de timp specificată. De fiecare dată când apăsaţi SLEEP, afişajul se modifică ciclic, după cum urmează: 0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00 t OFF 14 RO Sfaturi • Pentru a verifica timpul rămas până la oprirea receptorului, apăsaţi SLEEP. Timpul rămas apare pe panoul de afişaj. • Temporizatorul de oprire va fi revocat când faceţi următoarele. – Apăsaţi in nou SLEEP. – Actualizaţi software-ul receptorului. –Apăsaţi ?/1. MEM Ţineţi apăsat SHIFT (N), apoi apăsaţi MEM pentru a memora un post în timpul funcţionării tunerului. F iPhone CTRL Intra în modul de comandă iPod/iPhone, atunci când utilizaţi un iPod/iPhone. G POP UP/MENU 1) Deschide sau închide meniul pop-up al suportului BD-ROM sau meniul DVD-ului. TOP MENU 1) Deschide sau închide meniul principal al suportului BD-ROM sau al DVD-ului. H AMP MENU Afişează meniul pentru a comanda receptorul (pagina 91). I OPTIONS 1) Afişează şi selectează elemente din meniul de opţiuni. J HOME 1) Afişează meniul de pornire pentru a comanda echipamentele audio/video. K m/M 1) , ./> 1) , N 1) , X 1) , x 1) Operaţia de derulare înapoi/înainte, salt peste, redare, pauză, oprire. TUNING +/– 1) Scanează un post. D.TUNING 2) Intră în modul de acord direct. PRESET +/– 1) Selectează posturi sau canale presetate. L SOUND FIELD +/– 2) Selectează un câmp de sunet (pagina 50). M PURE DIRECT (pagina 54) Intră în modul de Pure Direct.

N SHIFT Modifică funcţia butonului telecomenzii, pentru a activa butoanele imprimate cu roz. O +/– Reglează nivelul volumului tuturor boxelor în acelaşi timp. P Dezactivează temporar sunetul. Apăsaţi butonul din nou pentru a restaura sunetul. Q RETURN O 1) Revine la meniul anterior sau părăseşte meniul în timp ce meniul sau ghidul pe ecran este afişat pe ecranul televizorului. R 1) , V/v/B/b 1) Apăsaţi V/v/B/b pentru a selecta elementele de meniu, apoi apăsaţi pentru a introduce/confirma selecţia. S DISPLAY 1) Afişează informaţii pe panoul de afişaj. T SHUFFLE 1) Redă o piesă sau un folder în ordine aleatorie. REPEAT 1) Redă o piesă sau un folder în mod repetat. U PARTY START/CLOSE 2) Deschide sau închide o sesiune PARTY (pagina 67). PARTY JOIN/LEAVE Accesează sau părăseşte o sesiune PARTY (pagina 68). V PREVIEW (HDMI) Selectează funcţia „Preview for HDMI”. Activează o examinare picture in picture live a intrărilor HDMI conectate la acest receptor. Apăsaţi V/v în mod repetat pentru a selecta fiecare examinare de intrare HDMI, după care apăsaţi pentru a introduce/confirma selecţia. (Această caracteristică este disponibilă prin tehnologia Silicon Image InstaPrevue) Notă Funcţia „Preview for HDMI” este disponibilă pentru intrarea HDMI BD, DVD, GAME şi VIDEO. Sfaturi • Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri. – Echipamentul nu este conectat la mufa de intrare HDMI. – Echipamentul conectat la mufa de intrare HDMI acceptată nu este pornit. – Intrarea curentă nu este intrare HDMI. – Când „Fast View” este setată pe „Off”. – Dacă se introduce un format video HDMI neacceptat (480i, 576i, 4K, un semnal video 3D un semnal de cameră video sau semnal VGA). • Examinarea picture-in-picture va fi întunecată dacă se introduce un semnal 4K sau un semnal video 3D. W TV INPUT 1) Selectează semnalul de intrare (intrare TV sau video). X AMP Activează funcţionarea receptorului. 1) Consultaţi tabelul la pagina 16 pentru informaţii cu privire la butoanele pe care le puteţi utiliza pentru a controla fiecare echipament. 2) Butoanele 5/JKL/VIDEO, PARTY START/ CLOSE, D.TUNING/N şi SOUND FIELD + sunt prevăzute cu puncte tactile. Folosiţi aceste puncte drept referinţă, atunci când utilizaţi receptorul. Note • Explicaţia de mai sus are scop de exemplificare. • În funcţie de modelul echipamentului conectat, este posibil ca unele funcţii explicate în această secţiune să nu fie executate cu telecomanda furnizată. 15 RO