Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

Configurarea boxelor

Configurarea boxelor Pentru a configura boxele surround spate Puteţi comuta utilizarea boxei(elor) conectate la terminalele SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B în funcţie de utilizarea avută în vedere. Notă Această setare este disponibilă doar dacă „Speaker Pattern” este setat la o setare fără boxe surround spate şi frontale înalte. 1 Apăsaţi HOME. Meniul de pornire este afişat pe ecranul televizorului. 2 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a selecta „Settings”, apoi apăsaţi . 3 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a selecta „Speaker Settings”, apoi apăsaţi . 4 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a selecta „SB Assign”, apoi apăsaţi . 5 Selectaţi configurarea boxelor dorită, apoi apăsaţi . • Boxa B: În cazul în care conectaţi un sistem de boxe frontale suplimentar la terminalele SURROUND BACK/ BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B, selectaţi „Speaker B”. • Bi-Amp: În cazul în care conectaţi boxe frontale la terminalele SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B utilizând o conexiune bi-amplificator, selectaţi „Bi-Amp”. • Off: În cazul în care conectaţi boxe surround spate sau frontale înalte la terminalele SURROUND BACK/ BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B, selectaţi „Off”. Pentru a selecta boxa frontală Puteţi selecta boxele frontale pe care doriţi să le utilizaţi. Asiguraţi-vă că utilizaţi butoanele de pe receptor pentru a efectua această operaţie. SPEAKERS Apăsaţi în mod repetat SPEAKERS pentru a selecta sistemul de boxe frontale pe care doriţi să îl utilizaţi. Puteţi confirma terminalele boxelor selectate verificând indicatorul de pe panoul de afişaj. Indicatori SP A SP B* SP A+B* Boxe selectate Boxa conectată la terminalele SPEAKERS FRONT A. Boxa conectată la terminalele SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B. Boxa conectată la terminalele SPEAKERS FRONT A şi SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B (conexiune paralelă). Pe panoul de afişaj apare „SPK OFF”. Niciun semnal audio nu este scos din niciun terminal al boxelor. * Pentru a selecta „SP B” sau „SP A+B”, setaţi „SB Assign” la „Speaker B” în meniul Speaker Settings (pagina 84). Notă Această setare nu este disponibilă când sunt conectate căştile. 34 RO

Pentru revocarea calibrării automate Funcţia de calibrare automată va fi revocată când faceţi următoarele în timpul procesului de măsurare: –Apăsaţi ?/1. – Apăsaţi pe butoanele de intrare de pe telecomandă sau rotiţi de INPUT SELECTOR de pe receptor. –Apăsaţi . – Apăsaţi SPEAKERS de pe receptor. – Modificaţi nivelul volumului. –Conectaţi căştile. Pentru a configura receptorul manual Consultaţi „Ajustarea setărilor” (pagina 80). Configurarea setărilor de reţea ale receptorului Setările de reţea pentru receptor trebuie setate corect pentru a utiliza funcţiile Home Network, SEN, AirPlay şi PARTY STREAMING. Utilizarea unei conexiuni LAN prin cablu DISPLAY V/v/B/b, HOME 1 Apăsaţi HOME. Meniul de pornire este afişat pe ecranul televizorului. 2 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a selecta „Settings”, apoi apăsaţi . 3 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a selecta „Network Settings”, apoi apăsaţi . 4 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a selecta „Internet Settings”, apoi apăsaţi . 5 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a selecta „Wired Setup”, apoi apăsaţi . Dacă pe ecranul televizorului apare „Change Settings?”, selectaţi „OK”, apoi apăsaţi . 6 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a selecta „Auto”, apoi apăsaţi . Pe ecranul televizorului apar informaţiile despre setările IP. Când este utilizată o adresă IP fixă Selectaţi „Custom”, apoi apăsaţi . Pe ecranul televizorului apar setările adresei IP. Apăsaţi . Apăsaţi V/v pentru a selecta valoarea pentru „IP Address”. Apăsaţi b pentru a tasta valoarea pentru poziţia următoare. Apăsaţi pentru a părăsi cursorul. În continuare, introduceţi valoarea pentru „Subnet Mask” şi „Default Gateway”. Apăsaţi b pentru a accesa pagina cu setările DNS. Apoi introduceţi valoarea pentru „Primary DNS” şi „Secondary DNS”. 7 Apăsaţi b. Pe ecranul televizorului apare „Connecting to the Internet”. După finalizarea setărilor de reţea apare „Network setup is completed”. Pentru a reveni la meniul Network Settings, apăsaţi . (În funcţie de mediul de reţea, este posibil ca setările de reţea să dureze mai mult timp.) 8 Efectuaţi setările serverului. Pentru a asculta conţinut audio stocat pe server, trebuie să configuraţi serverul (pagina 55). Sfat Când verificaţi setările de reţea, consultaţi „Information” (pagina 90). Pregătirea receptorului 35 RO