Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

Configurarea unei

Configurarea unei reţele wireless prin utilizarea metodei WPS cu cod PIN Dacă punctul de acces acceptă conexiunea WPS cu cod PIN (Număr de identificare personală), puteţi configura o conexiune WPS wireless prin introducerea codului PIN al receptorului în routerul/punctul de acces LAN wireless. 1 Selectaţi „Manual Registration” în cadrul pasului 2 din „Căutarea unui punct de acces şi configurarea unei reţele wireless (metoda Sacanare punct de acces)” (pagina 36). 2 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a selecta „WPS PIN”, apoi apăsaţi . Apare lista cu nume SSID (puncte de acces) disponibile. 3 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a selecta numele reţelei (SSID) dorite, apoi apăsaţi . Pe ecranul televizorului apare codul PIN (8 cifre) al receptorului. Lăsaţi codul PIN afişat până când conexiunea este finalizată. (De fiecare dată când efectuaţi această operaţie este afişat un cod PIN diferit). 4 Introduceţi codul PIN al receptorului în routerul/punctul de acces LAN wireless. Receptorul iniţializează configurarea setărilor de reţea. După ce configurarea reţelei este finalizată, apare mesajul „Completed” şi pe panoul de afişaj se aprinde „ ”. Pentru a reveni la meniul Network Settings, apăsaţi . (În funcţie de mediul de reţea, este posibil ca setările de reţea să dureze mai mult timp.) 5 Efectuaţi setările serverului. Pentru a asculta conţinut audio stocat pe server, trebuie să configuraţi serverul (pagina 55). Sfaturi • Când verificaţi setările de reţea, consultaţi „Information” (pagina 90). • Pentru a afla detalii despre introducerea codului PIN în routerul/punctul de acces LAN wireless, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale routerului/punctului de acces LAN wireless. Dacă nu puteţi găsi numele de reţea (SSID) dorit (metoda de configurare manuală) Dacă nu apare în listă, puteţi introduce manual numele de reţea (SSID) dorit. 1 Selectaţi „Manual Registration” în cadrul pasului 2 din „Căutarea unui punct de acces şi configurarea unei reţele wireless (metoda Sacanare punct de acces)” (pagina 36). 2 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a selecta „Direct Input”, apoi apăsaţi . 3 Introduceţi numele reţelei (SSID), apoi apăsaţi . 4 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a selecta setarea de securitate dorită, apoi apăsaţi . 5 Urmaţi paşii de la 4 la 7 din „Căutarea unui punct de acces şi configurarea unei reţele wireless (metoda Sacanare punct de acces)” (pagina 36). Ghid de utilizare a afişajului pe ecran (OSD) Puteţi să afişaţi meniul receptorului pe ecranul televizorului şi să selectaţi funcţia dorită pe ecranul televizorului, apăsând V/v/B/b şi pe telecomandă. Când începeţi să utilizaţi receptorul, asiguraţi-vă că apăsaţi mai întâi butonul AMP de pe telecomandă. În caz contrar, este posibil ca operaţiunile care urmează să nu fie primite de receptor. 38 RO

AMP 3 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a selecta meniul dorit, după care apăsaţi pentru a accesa meniul. Pe ecranul televizorului apare lista elementelor de meniu. Exemplu: Când selectaţi „Watch”. RETURN O Utilizarea meniului V/v/B/b, OPTIONS HOME 1 Comutaţi intrarea televizorului, astfel încât să fie afişată o imagine a meniului. 2 Apăsaţi HOME. Meniul de pornire este afişat pe ecranul televizorului. În funcţie de televizor, este posibil să dureze un timp pentru ca meniul de pornire să apară pe ecranul televizorului. 4 Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a selecta elementul de meniu pe care doriţi să-l ajustaţi, apoi apăsaţi pentru a accesa elementul de meniu. 5 Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru a selecta parametrul dorit. Sfat Când în partea din dreapta jos a ecranului OSD apare „OPTIONS”, puteţi afişa lista de funcţii apăsând OPTIONS şi selectând o funcţie asociată. Pentru a reveni la ecranul anterior Apăsaţi RETURN O. Pentru a părăsi meniul Apăsaţi HOME pentru a afişa meniul de pornire, apoi apăsaţi din nou HOME. Pregătirea receptorului 39 RO