Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

La utilizarea Windows 8

La utilizarea Windows 8 Selectaţi [Control Panel] (Panou de control) din [Settings] (Setări). Această secţiune explică modul de configurare a programului Windows Media Player 12 pentru Windows 8 instalat de producător. Pentru detalii referitoare la modul de operare a Windows Media Player 12, consultaţi secţiunea Help (Ajutor) pentru Windows Media Player 12. 1 Accesaţi Control Panel (Panou de control). Selectaţi [All Apps] (Toate aplicaţiile) din meniul [Start]. Selectaţi [Control Panel] (Panou de control). 2 Selectaţi [View network status and tasks] (Vizualizare stare şi sarcini reţea) din [Network and Internet] (Reţea şi Internet). Apare fereastra [Network Sharing Center] (Centru reţea şi partajare). Sfat Dacă elementul dorit nu apare pe afişaj, încercaţi să modificaţi tipul de afişaj al Panoului de control. Sfat Dacă afişajul Windows 8 nu este identic cu cel de mai sus, urmaţi paşii de mai jos. 56 RO

3 Selectaţi [Change advanced sharing settings] (Modificare setări de partajare complexe). 6 Selectaţi [Allow All] (Permitere totală). Se deschide fereastra [Allow All Media Devices] (Se permit toate dispozitivele media). Dacă toate dispozitivele din reţeaua locală sunt setate la [Allowed] (Permis), selectaţi [OK] şi închideţi fereastra. 4 Selectaţi [Choose media streaming options…] (Alegere opţiuni de redare secvenţe media în flux…) din Media streaming (Redare secvenţe media în flux). 5 Dacă [Media streaming is not turned on] (Redarea media în flux nu este activată) apare în fereastra [Media streaming options] (Opţiuni de redare media în flux), selectaţi [Turn on media streaming] (Activare redare secvenţe media în flux). 7 Selectaţi [Allow all computers and media devices] (Se permit toate computerele şi dispozitivele media). 8 Selectaţi [Next] (Următorul) and [Finish] (Finalizare) pentru a închide fereastra. 9 Reîmprospătaţi lista cu servere. După ce aţi finalizat setările, reîmprospătaţi lista cu servere a receptorului şi selectaţi acest server din lista cu servere. Pentru detalii despre selectarea unui server, consultaţi „Pentru a reîmprospăta lista cu servere” (pagina 60). Utilizarea caracteristicilor de reţea 57 RO