Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sfaturi • Dacă

Sfaturi • Dacă selectaţi un folder (precum un folder de artist, un folder de gen etc.) şi apoi apăsaţi butonul N, receptorul redă toate elementele din folderul selectat. • Receptorul reia redarea de la ultimul element selectat, atunci când funcţia este modificată la Home Network, până când receptorul este oprit. Când „Network Standby” este setat la „On”, redarea se reia de la ultimul element selectat, chiar dacă aţi oprit receptorul. Pentru a seta Access Settings Puteţi seta restricţii sau permisiuni de acces pentru dispozitivele din lista cu dispozitive. 1 Apăsaţi HOME NETWORK. 2 Apăsaţi OPTIONS. 3 Selectaţi „Access Settings”, apoi apăsaţi . Pentru a seta permisiunea de acces automat 1 Selectaţi „Auto Access” din „Access Settings”, apoi apăsaţi . 2 Selectaţi „Allow” sau „Not Allow”, apoi apăsaţi . • Allow: Tuturor dispozitivelor din reţeaua de domiciliu le este permis accesul la acest receptor. Acest receptor poate porni o sesiune PARTY ca dispozitiv gazdă şi se poate alătura unei sesiuni PARTY ca dispozitiv oaspete, dacă se solicită. • Not Allow: Receptorul restricţionează un dispozitiv nou care accesează receptorul. Atunci când conectaţi un dispozitiv nou la reţeaua de domiciliu, adăugaţi dispozitivul la lista cu dispozitive şi setaţi permisiunea de acces (pagina 62). Notă La lista cu dispozitive pot fi adăugate până la 20 de dispozitive. Dacă au fost deja înregistrate 20 de dispozitive, apare mesajul „Device list is full” şi nu mai poate fi adăugat în listă un dispozitiv nou. În acest caz, ştergeţi dispozitivele inutile din listă (pagina 62). Pentru a adăuga dispozitive în lista cu dispozitive 1 Selectaţi „Control Device” din „Access Settings”, apoi apăsaţi . Pe ecranul televizorului apare lista cu dispozitive înregistrate. 2 Selectaţi „Add Device”, apoi apăsaţi . 3 Selectaţi dispozitivul dorit, apoi apăsaţi . Dispozitivul selectat este adăugat la lista cu dispozitive. Pentru detalii despre setarea accesului, consultaţi „Pentru a seta permisiunea de acces pentru dispozitive” (pagina 62). Pentru a seta permisiunea de acces pentru dispozitive Puteţi seta permisiunea de acces pentru un dispozitiv din lista cu dispozitive. Doar dispozitivele setate la „Allow” sunt recunoscute în reţeaua de domiciliu. 1 Selectaţi „Control Device” din „Access Settings”, apoi apăsaţi . Pe ecranul televizorului apare lista cu dispozitive înregistrate. 2 Selectaţi dispozitivul dorit, apoi apăsaţi . 3 Selectaţi „Access”, apoi apăsaţi . 4 Selectaţi „Allow” sau „Not Allow”, apoi apăsaţi . Pentru a şterge un dispozitiv din lista cu dispozitive Selectaţi „Delete” la pasul 3, apoi apăsaţi . Selectaţi „OK” în afişajul de confirmare, apoi apăsaţi . Utilizarea TV SideView TV SideView este o aplicaţie gratuită pentru dispozitive mobile pentru dispozitivul la distanţă (smartphone etc.). Utilizând TV SideView cu acest receptor, puteţi să vă bucuraţi cu uşurinţă de receptor comandându-l de pe dispozitivul la distanţă. 62 RO

Pentru a înregistra dispozitivul TV SideView 1 Apăsaţi HOME NETWORK. Sfat De asemenea, puteţi selecta „HOME NETWORK” din „Listen” din meniul de pornire. 2 Apăsaţi OPTIONS. 3 Selectaţi „TV SideView Device Registration”, apoi apăsaţi . 4 Selectaţi „Start Registration”, apoi apăsaţi . Receptorul începe să detecteze dispozitivul TV SideView pregătit pentru înregistrare. Pe ecranul televizorului apare „Connecting”. Apăsaţi „Registration” pe dispozitivul TV SideView. În orice caz, receptorul va părăsi procesul de înregistrare dacă nu detectează niciun dispozitiv în 30 de secunde. 5 Selectaţi „Finish”, apoi apăsaţi . 4 Selectaţi „OK”, apoi apăsaţi . Dispozitivul selectat este şters din lista cu dispozitive. Verificarea protecţiei drepturilor de autor Acest receptor nu poate reda fişiere în format WMA cu protecţie a drepturilor de autor DRM. Dacă un fişier WMA nu poate fi redat pe acest receptor, verificaţi proprietăţile fişierului respectiv pe computer pentru a vedea dacă fişierul este protejat prin drepturi de autor DRM. Deschideţi folderul sau volumul în care este stocat fişierul WMA şi faceţi clic dreapta pe fişier pentru a afişa fereastra [Properties] (Proprietăţi). Dacă există o filă [License] (Licenţă), fişierul este protejat prin drepturi de autor DRM şi nu poate fi redat pe acest receptor. Pentru a revoca înregistrarea Selectaţi „Cancel” la pasul 4, apoi apăsaţi . Notă La lista cu dispozitive pot fi adăugate până la 5 dispozitive TV SideView. Dacă au fost deja înregistrate 5 de dispozitive, apare mesajul „Device full” şi nu mai poate fi adăugat în listă un dispozitiv nou. În acest caz, ştergeţi dispozitivele inutile din listă (pagina 63). Pentru a vizualiza dispozitivul TV SideView înregistrat Selectaţi „Registered TV SideView Device” la pasul 3, apoi apăsaţi . Pentru a şterge dispozitive TV SideView înregistrate din lista cu dispozitive 1 Selectaţi „Registered TV SideView Device” la pasul 3, apoi apăsaţi . 2 Selectaţi dispozitivul pe care doriţi să îl ştergeţi, apoi apăsaţi . 3 Selectaţi „Delete”, apoi apăsaţi . Utilizarea funcţiei Home Network cu ajutorul telecomenzii Pentru Faceţi următoarele Întreruperea Apăsaţi X în timpul redării. redării* Apăsaţi N pentru a relua redarea. Oprirea redării Apăsaţi x. Trecerea la Apăsaţi în mod repetat începutul piesei ./>. curente, al piesei anterioare/ următoare Utilizarea caracteristicilor de reţea 63 RO