Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

Pentru Reselectarea

Pentru Reselectarea elementului pe care doriţi să îl redaţi Apăsaţi în mod repetat RETURN O, până când apare directorul dorit. Sau apăsaţi OPTIONS, selectaţi „Server List”, apoi selectaţi elementul dorit. Pentru a reveni la afişajul de redare, apăsaţi OPTIONS şi selectaţi „Now Playing”. Căutarea În timp ce selectaţi articolului dorit conţinutul de pe server, utilizând un apăsaţi ALPHABET cuvânt cheie SEARCH şi apoi introduceţi un cuvânt cheie (pagina 72). Schimbarea serverului Selectarea redării repetate Selectarea redării amestecate Faceţi următoarele Apăsaţi x. Selectaţi „Server List” şi apoi apăsaţi . Selectaţi serverul dorit, apoi apăsaţi . Apăsaţi REPEAT în mod repetat până când „Repeat All” sau „Repeat One” apare pe ecranul televizorului. Apăsaţi SHUFFLE în mod repetat până când pe ecranul televizorului apare „Shuffle On”. * În funcţie de server sau de piesă, este posibil să nu poată fi întreruptă redarea atunci când este selectată funcţia Home Network. Vizitaţi site-ul Web de mai jos pentru mai multe informaţii despre SEN: http:// www.sonyentertainmentnetwork.com SEN Notă Înainte de a utiliza serviciile de muzică, este posibil să fie nevoie să înregistraţi receptorul, în funcţie de furnizorul de servicii. Pentru detalii cu privire la înregistrare, vizitaţi site-ul de asistenţă pentru clienţi al furnizorului de servicii. Butoane numerice ALPHABET SEARCH Acest receptor SEN MEM Bucuraţi-vă de Sony Entertainment Network (SEN) RETURN O V/v/B/b, OPTIONS HOME Cu acest receptor puteţi asculta serviciile de muzică oferite pe Internet (funcţia SEN). Pentru a utiliza această funcţie, receptorul trebuie să fie conectat la reţea şi reţeaua trebuie să fie conectată la Internet. Pentru detalii, consultaţi „6: Conectarea la reţea” (pagina 29). SHIFT Următorii paşi explică cum se selectează „vTuner”, ca exemplu de servicii de muzică oferite pe Internet. 64 RO

1 Apăsaţi SEN. Pe ecranul televizorului apare lista cu furnizorii de servicii. Dacă receptorul afişează automat ultimul serviciu sau post selectat, apăsaţi în mod repetat RETURN O, până când apare lista cu furnizorii de servicii. Sfat De asemenea, puteţi selecta „SEN” din „Listen” din meniul de pornire. 2 Selectaţi „vTuner”, apoi apăsaţi . 3 Selectaţi folderul sau postul dorit, apoi apăsaţi . • Apăsaţi în mod repetat V/v pentru a selecta elementul. • Apăsaţi pentru a trece la următorul director sau pentru aasculta postul. • Apăsaţi RETURN O pentru a reveni la directorul anterior. Notă Dacă apare „No service is available” şi nu puteţi obţine o listă cu furnizorii de servicii, apăsaţi OPTIONS şi selectaţi „Refresh”. Sfat Receptorul afişează ultimul serviciu sau post selectat, atunci când funcţia este modificată la SEN, până când receptorul este oprit. Dacă „Network Standby” este setat la „On”, ultimul serviciu sau post selectat este afişat chiar şi dacă aţi oprit receptorul. Pentru a comanda funcţia SEN cu ajutorul telecomenzii Pentru Schimbarea postului sau serviciului Faceţi următoarele Apăsaţi RETURN O pentru a reveni la lista cu furnizorii de servicii, apoi selectaţi din nou serviciul. Pentru a reveni din nou la afişajul de redare, apăsaţi OPTIONS şi selectaţi „Now Playing”. Pentru Utilizarea diverselor funcţii atunci când receptorul selectează sau redă un post sau un serviciu Selectarea opţiunilor serviciului Căutarea articolului dorit utilizând un cuvânt cheie Vizualizarea informaţiilor disponibile Faceţi următoarele Apăsaţi OPTIONS. Elementul afişat poate diferi în funcţie de elementul sau directorul selectat. Apăsaţi OPTIONS în timp ce este selectat sau redat conţinut în serviciul respectiv. Selectaţi „Service Options”, apoi apăsaţi . Conţinutul opţiunilor serviciului variază în funcţie de serviciile selectate. În timp ce selectaţi conţinutul de pe server, apăsaţi ALPHABET SEARCH şi apoi introduceţi un cuvânt cheie (pagina 72). Apăsaţi în mod repetat DISPLAY pentru a vizualiza numele artistului, numele albumului etc. Presetarea posturilor Puteţi memora până la 20 de posturi ca posturi preferate. 1 Selectaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi. 2 În timpul receptării, ţineţi apăsat SHIFT, apoi apăsaţi MEM. Apare lista cu memoria presetată. 3 Selectaţi un număr de presetare, apoi apăsaţi . 4 Pentru a preseta un alt post, repetaţi paşii de la 1 la 3. Utilizarea caracteristicilor de reţea 65 RO