Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

Pentru a asculta postul

Pentru a asculta postul presetat 1 Apăsaţi SEN. Pe ecranul televizorului apare lista cu furnizorii de servicii. Dacă receptorul afişează automat ultimul post selectat, apăsaţi în mod repetat RETURN O, până când apare lista cu furnizorii de servicii. 2 Selectaţi „Preset”, apoi apăsaţi . În partea de sus a listei cu furnizori de servicii apare „Preset”. 3 Selectaţi postul presetat dorit şi apoi apăsaţi . Notă Este posibil să existe unele posturi care să nu poată fi presetate, în funcţie de furnizorii de servicii. Dacă încercaţi să presetaţi un astfel de post, pe afişaj apare „Not available”. Sfat Utilizaţi butoanele numerice pentru a selecta postul presetat. Apăsaţi SHIFT, apoi apăsaţi butonul numeric corespunzător numărului de presetare, apoi apăsaţi pentru a selecta direct postul presetat. Ascultarea unei varietăţi de servicii de muzică Vă puteţi delecta, ascultând conţinutul unei mari varietăţi de servicii de muzică oferite pe Internet. Vizitaţi site-ul Web de mai jos pentru mai multe informaţii despre serviciile de muzică, despre cum puteţi asculta serviciile şi despre codul de înregistrare al receptorului. http://munlimited.com/home Verificarea codului de înregistrare Este posibil să vi se solicite introducerea codului de înregistrare al receptorului pentru a vă putea bucura de un nou serviciu de muzică. 1 Selectaţi „Listen” din meniu, apoi apăsaţi . 2 Selectaţi „SEN”, apoi apăsaţi . Pe ecranul televizorului apare lista cu furnizorii de servicii. Dacă receptorul afişează automat ultimul serviciu sau post selectat, apăsaţi în mod repetat RETURN O, până când apare lista cu furnizorii de servicii. 3 Selectaţi „Registration Code”, apoi apăsaţi . Apare codul de înregistrare al receptorului. Utilizarea funcţiei PARTY STREAMING Conţinutul audio redat la un moment dat pe acest receptor poate fi redat, de asemenea, pe toate dispozitivele corespunzătoare funcţiei PARTY STREAMING din reţeaua dumneavoastră de domiciliu, în acelaşi timp. Dacă se produce o întrerupere atunci când utilizaţi o conexiune wireless, conectaţi receptorul la router prin intermediul unui cablu (pagina 31). În timpul redării în flux PARTY, un dispozitiv denumit „gazdă PARTY” porneşte o sesiune PARTY şi redă muzică în flux, iar un dispozitiv denumit „oaspete PARTY” se alătură unei sesiuni PARTY şi recepţionează muzică de la „gazda PARTY”. Înainte de a utiliza funcţia PARTY STREAMING, asiguraţi-vă că „PARTY STREAMING” este setat la „On” (pagina 90). Gazdă PARTY Oaspete PARTY Oaspete PARTY Oaspete PARTY 66 RO

PARTY START/ CLOSE PARTY JOIN/LEAVE Pornirea unei sesiuni PARTY Puteţi porni o sesiune PARTY, astfel încât alte dispozitive care acceptă funcţia PARTY STREAMING să poată reda aceeaşi muzică, chiar dacă se află în camere diferite. 1 Asiguraţi-vă că dispozitivele oaspete PARTY sunt pornite şi pregătite să se alăture unei sesiuni PARTY. 2 Redaţi sursa de sunet dorită. Poate fi redat în flux conţinutul audio al tuturor surselor de sunet de pe acest receptor. SHIFT Vă puteţi bucura de funcţia PARTY STREAMING cu alte dispozitive* care prezintă sigla PARTY STREAMING de mai jos. * Dispozitivele compatibile cu PARTY STREAMING disponibile pot diferi în funcţie de ţară şi de regiune. Pentru detalii cu privire la dispozitivele disponibile, contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony. Note • Poate fi redat în flux doar conţinut audio de pe acest receptor. În timp ce este gazdă PARTY, semnalele video nu sunt scoase pe televizor, iar semnalele audio vor fi reduse la 2 canale. În acest caz, puteţi selecta doar „2ch Stereo” drept câmp de sunet. • Dacă porniţi o sesiune PARTY ca gazdă PARTY, este posibil să vă confruntaţi cu un decalaj de timp între ieşirea audio şi afişajul vizual în următoarele cazuri. – Este utilizată funcţia Audio Return Channel (ARC). – Ieşirea video a echipamentului este conectată la televizor, iar ieşirea audio este conectată la mufele de intrare audio digitale sau analogice de pe receptor. • Este posibil să nu poată fi redate în flux sursele protecţie de drepturi de autor. 3 Apăsaţi PARTY START. Pe panoul de afişaj apare „START.PARTY”. Receptorul porneşte sesiunea PARTY ca gazdă PARTY. Pentru a închide o sesiune PARTY Apăsaţi PARTY CLOSE. Utilizarea caracteristicilor de reţea 67 RO