Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

Cuprins Despre acest

Cuprins Despre acest manual ........................ 3 Accesorii furnizate ........................... 8 Descrierea şi amplasarea pieselor ....................................... 9 Introducere .....................................17 Conexiuni 1: Instalarea boxelor ......................19 2: Conectarea boxelor ....................21 3: Conectarea televizorului ...........23 4a: Conectarea echipamentului video ..........................................24 4b: Conectarea echipamentului audio .........................................28 5: Conectarea antenelor (aeriene) ...................................29 6: Conectarea la reţea ....................29 Pregătirea receptorului Conectarea cablului de alimentare CA (de la reţea) ....32 Pornirea receptorului ....................32 Configurarea receptorului cu ajutorul Easy Setup .................32 Configurarea setărilor de reţea ale receptorului ........................35 Ghid de utilizare a afişajului pe ecran (OSD) ........................38 Operaţiuni de bază Redarea unui echipament sursă de intrare ........................40 Redarea unui iPod/iPhone ............42 Redarea unui dispozitiv USB ........44 6 RO Operaţiuni tuner Ascultarea de radio FM/AM ........ 47 Presetarea posturilor de radio FM/AM (Preset Memory) ..................... 48 Recepţionarea de difuzări RDS (Doar pentru modelele din Europa şi Australia) ......... 49 Ascultarea de efecte de sunet Selectarea câmpului de sunet ....... 50 Utilizarea funcţiei Sound Optimizer ..................... 53 Selectarea tipului de calibrare ...... 53 Ajustarea egalizatorului ................ 53 Utilizarea funcţiei Pure Direct ..... 54 Reiniţializarea câmpurilor de sunet la setările implicite ........ 54 Utilizarea caracteristicilor de reţea Despre funcţiile de reţea ale receptorului .............................. 55 Configurarea serverului ................ 55 Ascultarea de conţinut audio stocat pe server ........................ 61 Bucuraţi-vă de Sony Entertainment Network (SEN) ........................ 64 Utilizarea funcţiei PARTY STREAMING .......................... 66 Redarea de muzică în flux de pe iTunes, cu AirPlay ............. 68 Actualizarea software-ului ............ 70 Căutarea unui articol utilizând un cuvânt cheie ........................ 72

Caracteristicile „BRAVIA” Sync Ce este „BRAVIA” Sync? .............. 73 Pregătirea pentru „BRAVIA” Sync ...................... 74 One-Touch Play ............................. 75 System Audio Control .................. 75 Oprirea alimentării sistemului ..... 76 Selectarea scenei ............................. 76 Home Theatre Control ................. 76 Control rapid la distanţă ............... 77 Alte operaţiuni Comutarea între audio digital şi analogic (INPUT MODE) ..................... 77 Utilizarea altor mufe de intrare audio (Audio Input Assign) ............. 78 Utilizarea unei conexiuni bi-amplificator ........................ 79 Revenirea la setările implicite din fabrică ................................ 79 Ajustarea setărilor Utilizarea meniului Settings ......... 80 Easy Setup ....................................... 82 Meniul Speaker Settings ............... 82 Meniul Audio Settings .................. 86 Meniul HDMI Settings ................. 88 Meniul Input Settings ................... 89 Meniul Network Settings .............. 89 Meniul System Settings ................. 90 Operare fără utilizarea OSD ......... 91 Utilizarea telecomenzii Realocarea butonului de intrare .................................. 97 Reiniţializarea butoanelor de intrare .................................. 98 Informaţii suplimentare Măsuri de precauţie ....................... 98 Depanare ......................................... 99 Specificaţii ..................................... 111 Index .............................................. 114 7 RO