Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

• Atunci când

• Atunci când „Control for HDMI” este setat la „On”, setările „HDMI Audio Out” din meniul HDMI Settings vor fi configurate automat, pe baza setărilor funcţiei System Audio Control (pagina 88). • Dacă televizorul este pornit înainte de pornirea receptorului, televizorul va pierde pentru câteva momente ieşirea sunetului. Oprirea alimentării sistemului Atunci când opriţi televizorul folosind butonul de pornire de pe telecomanda televizorului, receptorul şi echipamentele conectate se vor opri automat. Puteţi folosi şi telecomanda receptorului pentru a opri televizorul. TV ?/1 Selectarea scenei Calitatea optimă a imaginii şi câmpul de sunet sunt selectate automat în funcţie de scena selectată pe televizor. Pentru detalii cu privire la funcţionare, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale televizorului. Notă Este posibil să nu se comute câmpul de sunet, în funcţie de televizor. Tabel de corespondenţă Setarea scenei pe televizor Câmp de sunet Cinema HD-D.C.S. Sports Sports Music Live Concert Animation A.F.D. Auto Foto A.F.D. Auto Game A.F.D. Auto Graphics A.F.D. Auto Apăsaţi TV ?/1. Televizorul, receptorul şi echipamentele conectate sunt oprite. Note • Activaţi funcţia de cuplare a alimentării televizorului înainte de a utiliza funcţia de oprire a alimentării sistemului. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale televizorului. • În funcţie de starea echipamentului conectat, este posibil ca acesta să nu fie oprit. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale echipamentului conectat. Home Theatre Control Dacă un televizor compatibil cu „Home Theatre Control” este conectat la receptor, o pictogramă pentru aplicaţii bazate pe Internet apare pe televizorul conectat. Puteţi comuta o intrare a receptorului sau puteţi comuta câmpurile de sunet cu ajutorul telecomenzii televizorului. De asemenea, puteţi să ajustaţi nivelul boxei centrale sau al subwooferului sau să ajustaţi setările pentru „Sound Optimizer” (pagina 53), „Dual Mono” (pagina 87) sau „A/V Sync.” (pagina 87). Notă Pentru a utiliza funcţia Home Theatre Control, televizorul dumneavoastră trebuie să poată accesa un serviciu de bandă largă. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale televizorului. 76 RO

Control rapid la distanţă Puteţi utiliza telecomanda televizorului pentru a selecta funcţii din meniul receptorului. Selectaţi receptorul (AV AMP) recunoscut de televizor. Note • Receptorul este recunoscut de televizor ca „Tuner (AV AMP)”. • Televizorul dvs. trebuie să fie compatibil cu meniul cu legături. • În funcţie de televizorul dumneavoastră, este posibil ca unele dintre operaţiuni să nu fie disponibile. Alte operaţiuni Comutarea între audio digital şi analogic (INPUT MODE) Când conectaţi echipamentul la mufele de intrare audio digitale şi analogice de pe receptor, puteţi fixa modul de intrare audio pe una dintre acestea sau puteţi comuta de la una la alta, în funcţie de tipul de material pe care intenţionaţi să îl vizionaţi. 1 Selectaţi „Settings” din meniul de pornire, apoi apăsaţi . Pe ecranul televizorului apare lista de meniuri Settings. 2 Selectaţi „Input Settings” şi apăsaţi . 3 Selectaţi „Input Mode”, apoi apăsaţi . Modul de intrare audio selectat apare pe ecranul televizorului. • Auto: Acordă prioritate semnalelor audio digitale. Dacă există mai multe conexiuni digitale, au prioritate semnalele audio HDMI. Dacă nu există semnale audio digitale, sunt selectate semnalele audio analogice. Când este selectată intrarea TV, au prioritate semnalele Audio Return Channel (ARC). Dacă televizorul dumneavoastră nu este compatibil cu funcţia ARC, sunt selectate semnalele audio digitale optice. Dacă funcţiile Control for HDMI de pe receptor şi de pe televizor nu sunt activate, ARC nu funcţionează. • OPT: Specifică semnalele audio digitale care intră prin mufa DIGITAL OPTICAL. Alte operaţiuni 77 RO