Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

Notă Parametrii de

Notă Parametrii de meniu afişaţi pe ecranul televizorului variază, în funcţie de setările curente sau de starea pictogramei selectate. Easy Setup Execută din nou configurarea rapidă pentru a efectua setările de bază. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran (pagina 32). Meniul Speaker Settings Puteţi regla fiecare boxă manual. De asemenea, puteţi regla nivelurile boxelor după finalizarea calibrării automate. Notă Setările boxelor sunt valabile doar pentru poziţia de ascultare curentă. x Auto Calibration Vă permite să executaţi funcţia de calibrare automată. 1 Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecranul televizorului şi apoi apăsaţi . Măsurarea va începe în cinci secunde. Procesul de măsurare va dura aproximativ 30 de secunde cu un ton de testare. Când măsurarea ia sfârşit, se aude un sunet şi ecranul se modifică. Notă Dacă pe ecran apare o eroare, consultaţi „Lista mesajelor de după măsurătorile cu calibrarea automată” (pagina 83). 2 Selectaţi elementul dorit, apoi apăsaţi . • Retry: Efectuează din nou calibrarea automată. • Save&Exit: Salvează rezultatele măsurătorii şi părăseşte procesul de configurare. • WRN Check: Afişează avertismente legate de rezultatele măsurării. Consultaţi „Lista mesajelor de după măsurătorile cu calibrarea automată” (pagina 83). • Exit: Părăseşte procesul de configurare fără a salva rezultatele măsurătorii. 3 Salvaţi rezultatul măsurătorii. Selectaţi „Save&Exit” la pasul 2. Note • Funcţia A.P.M. Funcţia (Potrivire automată a fazei) este activată după ce salvaţi rezultatul măsurătorii. • Funcţia A.P.M. nu este disponibilă în următoarele cazuri. – Tipul calibrării este setat la „Off” atunci când utilizaţi „Calibration Type” (pagina 84). – Atunci când se primesc semnale Dolby TrueHD sau DTS-HD cu o frecvenţă de eşantionare de peste 48 kHz. • Dacă aţi repoziţionat boxa, vă recomandăm să efectuaţi din nou calibrarea automată pentru a vă bucura de sunet surround. Sfaturi • Puteţi să selectaţi tipul de calibrare după ce aţi efectuat calibrarea automată şi aţi salvat setările. • Puteţi modifica unitatea de distanţă din „Distance Unit” din meniul Speaker Settings (pagina 86). • Dimensiunea unei boxe („Large”/„Small”) este determinată de caracteristicile de frecvenţă redusă. Rezultatele măsurătorilor pot varia în funcţie de poziţia microfonului de optimizare şi a boxelor, dar şi de forma camerei. Se recomandă să aplicaţi rezultatele măsurătorilor. În orice caz, puteţi modifica aceste setări în meniul Speaker Settings. Salvaţi mai întâi rezultatele măsurătorii, apoi încercaţi să modificaţi setarea. Pentru a verifica rezultatelor calibrării automate Pentru a verifica mesajul de avertizare sau codul de eroare obţinut în timpul „Auto Calibration” (pagina 82), procedaţi după cum urmează. 82 RO

Selectaţi „WRN Check” la pasul 2 din „Auto Calibration” (pagina 82) şi, apăsaţi . Dacă apare un mesaj de avertizare, verificaţi mesajul şi utilizaţi receptorul fără nicio modificare. Sau, dacă este necesar, efectuaţi din nou calibrarea automată. Când apare „Error Code” Verificaţi eroarea şi efectuaţi din nou calibrarea automată. 1 Apăsaţi . Pe ecranul televizorului apare „Retry ?”. 2 Selectaţi „Yes” şi apăsaţi apoi . 3 Repetaţi paşii 1-3 din „Auto Calibration” (pagina 82). Lista mesajelor de după măsurătorile cu calibrarea automată Afişaj şi explicaţie Error Code 30 Căştile sunt conectate la mufa PHONES pe panoul frontal al receptorului. Îndepărtaţi căştile şi efectuaţi din nou calibrarea automată. Error Code 31 SPEAKERS este dezactivat. Alegeţi o altă setare a boxelor şi efectuaţi din nou calibrarea automată. Error Code 32 Error Code 33 Boxele nu au fost detectate sau nu sunt conectate corespunzător. • Nu este conectat nicio boxă frontală sau este conectată doar o boxă frontală. • Boxa surround stânga sau surround dreapta nu este conectată. • Boxele surround spate sau boxele frontale înalte sunt conectate, chiar dacă boxele surround nu sunt conectate. Conectaţi boxele surround la terminalele SPEAKERS SURROUND. Afişaj şi explicaţie • Boxa surround spate este conectată doar la terminalele SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B R. Atunci când conectaţi o singură boxă surround spate, conectaţi-o la terminalele SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L. • Boxa frontală înaltă stânga sau boxa frontală înaltă dreapta nu este conectată. Microfonul de optimizare nu este conectat. Asiguraţi-vă că microfonul de optimizare este conectat corect şi efectuaţi din nou calibrarea automată. Dacă microfonul de optimizare este conectat corect şi codul de eroare apare în continuare, cablul microfonului de optimizare poate fi deteriorat. Warning 40 Procesul de măsurare s-a finalizat cu detectarea unui nivel de zgomot ridicat. Puteţi obţine rezultate mai bune dacă repetaţi procesul într-un mediu mai silenţios. Warning 41 Warning 42 Intrarea de la microfon este prea mare. • Distanţa dintre boxă şi microfon poate fi prea mică. Depărtaţi-le şi efectuaţi din nou măsurătoarea. Warning 43 Distanţa şi poziţia unui subwoofer nu pot fi detectate. Acest lucru poate fi cauzat de zgomot. Încercaţi să efectuaţi măsurătoarea într-un mediu silenţios. No Warning Nu există nicio informaţie de avertizare. Sfat În funcţie de poziţia subwooferului, rezultatele măsurătorii pot varia. În orice caz, nu vor fi probleme chiar dacă veţi utiliza în continuare receptorul cu valoarea respectivă. Ajustarea setărilor 83 RO