Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Rumeno

Accesorii furnizate •

Accesorii furnizate • Instrucţiuni de utilizare (acest manual) (Doar modelele din Australia şi Mexic) • Ghid de configurare rapidă (1) • Telecomandă (RM-AAU169) (1) • Baterii R6 (dimensiune AA) (2) • Ghid de referinţă (1) (doar pentru modelul din Europa) • Antenă cu fir pentru FM (aeriană) (1) Introducerea bateriilor în telecomandă Introduceţi în telecomandă două baterii R6 (mărimea AA) (furnizate). Respectaţi polaritatea corectă atunci când instalaţi bateriile. • Antenă cadru pentru AM (aeriană) (1) • Microfon de optimizare (ECM-AC2) (1) Note • Nu lăsaţi telecomanda în locuri extrem de calde sau cu umiditate excesivă. • Nu utilizaţi o baterie nouă împreună cu unele uzate. • Nu combinaţi bateriile cu mangan cu alte tipuri de baterii. • Nu expuneţi senzorul telecomenzii direct la lumina soarelui sau la cea a corpurilor de iluminat. Acest lucru poate provoca o defecţiune. • Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi telecomanda pentru o perioadă de timp mai îndelungată, scoateţi bateriile pentru a evita eventualele deteriorări provocate de scurgerea electrolitului din baterii şi de corodare. • Atunci când înlocuiţi bateriile, este posibil ca butoanele telecomenzii să fie reiniţializate la setările implicite. Dacă se întâmplă acest lucru, alocaţi din nou butoanele de intrare (pagina 97). • Dacă receptorul nu mai reacţionează corespunzător la telecomandă, înlocuiţi toate bateriile cu unele noi. 8 RO

Descrierea şi amplasarea pieselor Panoul frontal A ?/1 (pornire/standby) (pagina 32, 48, 54) Indicatorul de deasupra butonului se aprinde după cum urmează: Verde: Receptorul este pornit. Portocaliu: Receptorul se află în modul standby, şi – Fie „Control for HDMI” (pagina 88), fie „Network Standby” (pagina 90) este setată pe „On”. – „Pass Through” (pagina 88) este setată pe „On”* sau „Auto”. Se stinge atunci când receptorul se află în modul standby şi „Control for HDMI”, „Pass Through” şi „Network Standby” sunt setate pe „Off”. * Doar pentru modelele din Australia şi Mexic. Notă Dacă indicatorul clipeşte lent, actualizarea software este în curs de desfăşurare (pagina 70). Dacă indicatorul clipeşte rapid, a apărut o eroare la actualizarea software (pagina 99). B SPEAKERS (pagina 34) C TUNING MODE, TUNING +/– Apăsaţi TUNING MODE pentru a utiliza un tuner (FM/AM). Apăsaţi TUNING+/- pentru a găsi un post. D A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC (pagina 50, 51) E Panoul de afişaj (pagina 10) F SOUND OPTIMIZER (pagina 53) G INPUT MODE (pagina 77) H DIMMER Reglează luminozitatea panoului de afişaj pe 3 niveluri. I DISPLAY (pagina 96) J Senzor telecomandă Primeşte semnale de la telecomandă. K PURE DIRECT (pagina 54) Indicatorul de deasupra butonului se aprinde atunci când funcţia PURE DIRECT este activată: L MASTER VOLUME (pagina 41) M INPUT SELECTOR (pagina 41) N Port (USB) (pagina 28) O Mufă AUTO CAL MIC (pagina 33) P Mufă PHONES Se conectează la căşti. 9 RO