Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Ponuka [Displej]

Ponuka [Displej] Nastavenia ekvalizéra [] Nastavenia ladenia [] Nastavenia zvuku [] Parametre [Displej] Úroveň nízkych tónov predných reproduktorov [FRT BASS] Úroveň vysokých tónov predných reproduktorov [FRT TREBLE] Úroveň nízkych tónov stredového reproduktora [CNT BASS] Úroveň vysokých tónov stredového reproduktora [CNT TREBLE] Úroveň nízkych tónov reproduktorov na priestorový zvuk [SUR BASS] Úroveň vysokých tónov reproduktorov na priestorový zvuk [SUR TREBLE] Úroveň nízkych tónov predných horných reproduktorov [FH BASS] Úroveň vysokých tónov predných horných reproduktorov [FH TREBLE] Režim príjmu staníc v pásme FM [FM MODE] Zadanie názvov uložených staníc [NAME IN] Digital Legato Linear [D.L.L.] Sound Optimizer [OPTIMIZER] Synchronizácia zvuku s obrazovým výstupom [A/V SYNC] Pokročilá funkcia automatickej hlasitosti [AUTO VOL] Výber jazyka pri digitálnom vysielaní [DUAL MONO] Nastavenia FRT B. –10 dB to FRT B. +10 dB (interval 1,0 dB) FRT T. –10 dB až FRT T. +10 dB (interval 1,0 dB) CNT B. –10 dB to CNT B. +10 dB (interval 1,0 dB) CNT T. –10dB až CNT T. +10dB (interval 1,0 dB) SUR B. –10 dB to SUR B. +10 dB (interval 1,0 dB) SUR T. –10 dB až SUR T. +10 dB (interval 1,0 dB) FH B. –10 dB až FH B. +10 dB (interval 1,0 dB) FH T. –10 dB až FH T. +10 dB (interval 1,0 dB) STEREO, MONO Podrobné informácie nájdete v časti Zadávanie názvov uložených staníc (Name Input) (str. 51). D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1, D.L.L. OFF OFF, LOW, NORMAL 0 ms až 300 ms (interval 10 ms), HDMI AUTO A. VOL ON, A. VOL OFF MAIN/SUB, MAIN, SUB 100 SK

Ponuka [Displej] Nastavenia HDMI [] Nastavenia systému [] Parametre [Displej] Kompresia dynamického rozsahu [D. RANGE] Ovládanie pripojenia HDMI [CTRL: HDMI] Pass Through [PASS THRU] HDMI Audio Out [AUDIO OUT] Hlasitosť basového reproduktora [SW LEVEL] Fast View [FAST VIEW] Network Standby [NET STBY] Režim automatického prepnutia do pohotovostného režimu [AUTO STBY] Verzia zobrazenia [VER. x.xxx] h) Nastavenia COMP. ON, COMP. AUTO, COMP. OFF CTRL ON, CTRL OFF ON g) , AUTO, OFF AMP, TV+AMP SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB AUTO, OFF STBY ON, STBY OFF STBY ON, STBY OFF a) Toto nastavenie môžete vybrať až po spustení automatickej kalibrácie a uložení nastavení. b) V závislosti od nastavenia šablóny pre reproduktory nemusia byť niektoré parametre alebo nastavenia dostupné. c) xxx predstavuje reproduktorový kanál (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW). d) Tento parameter môžete vybrať iba v prípade, ak pre položku SP PATTERN nie je vybraté nastavenie so zadnými reproduktormi na priestorový zvuk alebo prednými hornými reproduktormi (str. 88). e) Tento parameter môžete vybrať iba v prípade, ak je nastavená veľkosť reproduktora SMALL. f) Tento parameter môžete vybrať iba v prípade, ak zvolíte zvukové pole HD-D.C.S. g) Vzťahuje sa len na modely pre Austráliu a Mexiko. h) Znaky x.xxx predstavujú číslo verzie. Úprava nastavení 101 SK