Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Ladič rozhlasových

Ladič rozhlasových staníc Príjem FM je nekvalitný. • Prijímač a externé antény FM prepojte pomocou 75-ohmového koaxiálneho kábla (nie je súčasťou dodávky) podľa obrázka nižšie. Externá anténa FM Prijímač Nemožno naladiť rozhlasové stanice. • Skontrolujte, či sú antény pripojené na doraz. Nastavte antény a v prípade potreby pripojte externú anténu. • Pri automatickom ladení je signál staníc príliš slabý. Použite priame ladenie. • Skontrolujte, či ste správne nastavili krok ladenia (pri priamom ladení staníc v pásme AM) (str. 50). • V pamäti nie sú uložené žiadne stanice alebo sa vymazali (ak rádio ladíte vyhľadávaním uložených staníc). Uložte stanice (str. 50). • Stlačte tlačidlo AMP a opakovaným stláčaním tlačidla DISPLAY na diaľkovom ovládači zobrazte na displeji frekvenciu. Nefunguje služba RDS.* • Skontrolujte, či ste naladili stanicu FM RDS. • Vyberte stanicu FM s kvalitnejším signálom. • Naladená stanica nevysiela signál služby RDS alebo je signál slabý. Nezobrazujú sa požadované informácie služby RDS.* • Služba môže byť dočasne mimo prevádzky. Obráťte sa na pracovníkov rozhlasovej stanice a zistite, či naozaj poskytujú požadovanú službu. *Iba modely pre Európu aAustráliu. iPod alebo iPhone Zvuk je skreslený. • Opakovane stláčajte tlačidlo 2 – na diaľkovom ovládači. • Položku EQ zariadenia iPod alebo iPhone nastavte na hodnotu Off alebo Flat. Zo zariadenia iPod alebo iPhone nepočuť žiaden zvuk. • Odpojte zariadenie iPod alebo iPhone a potom ho znova pripojte. Zariadenie iPod alebo iPhone nemožno nabiť. • Skontrolujte, či je prijímač zapnutý. • Skontrolujte, či je zariadenie iPod alebo iPhone pripojené na doraz. Zariadenie iPod alebo iPhone nemožno ovládať. • Skontrolujte, či ste sňali ochranný kryt zariadenia iPod alebo iPhone. • V závislosti od obsahu zariadenia iPod alebo iPhone môže chvíľu trvať, kým sa spustí prehrávanie. • Vypnite prijímač a odpojte zariadenie iPod alebo iPhone. Znova zapnite prijímač a opätovne pripojte zariadenie iPod alebo iPhone. • Používate nepodporované zariadenie iPod alebo iPhone. Typy podporovaných zariadení nájdete v časti Kompatibilné modely zariadenia iPod alebo iPhone (str. 42). 110 SK

Nemení sa hlasitosť zvonení zariadenia iPhone. • Hlasitosť zvonenia nastavte pomocou ovládacích prvkov na zariadení iPhone. Zariadenie USB Používate podporované zariadenie USB? • Po pripojení nepodporovaného zariadenia USB sa môžu vyskytnúť nasledujúce problémy. Typy podporovaných zariadení nájdete v časti Kompatibilné zariadenia USB (str. 45). – Zariadenie USB sa nerozpoznalo. – V prijímači sa nezobrazia názvy súborov ani priečinkov. – Nemožno prehrávať. –Zvuk je trhaný. –Počuť šum. – Počuť skreslený zvuk. Zvuk je zašumený, trhaný alebo skreslený. • Vypnite prijímač, odpojte a znova pripojte zariadenie USB a potom zapnite prijímač. • Šum alebo skreslený zvuk môžu obsahovať už samotné hudobné údaje. Zariadenie USB sa nerozpoznalo. • Vypnite prijímač a odpojte zariadenie USB. Znova zapnite prijímač a opätovne pripojte zariadenie USB. • Pripojte podporované zariadenie USB (str. 45). • Zariadenie USB nefunguje správne. Informácie o riešení tohto problému nájdete v návode na použitie zariadenia USB. Nespustí sa prehrávanie. • Vypnite prijímač, odpojte a znova pripojte zariadenie USB a potom zapnite prijímač. • Pripojte podporované zariadenie USB (str. 45). • Stlačením tlačidla N spustite prehrávanie. Zariadenie USB nemožno pripojiť k portu (USB). • Zariadenie USB pripájate opačne. Pripojte zariadenie USB správnym spôsobom. Chybné zobrazenie. • Údaje uložené v zariadení USB môžu byť poškodené. • Prijímač dokáže zobraziť nasledujúce znakové kódy: – Veľké písmená (A až Z) – Malé písmená (a až z) – Číslice (0 až 9) – Symboly (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `) Iné znaky sa nemusia zobrazovať správne. Zobrazenie textu Reading alebo spustenie prehrávania trvá dlho. • Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich prípadoch. –Vzariadení USB je uložených veľa priečinkov alebo súborov. – Štruktúra súborov je veľmi zložitá. – Pamäťová kapacita je nadmerne veľká. – Interná pamäť je fragmentovaná. Odporúčame dodržať tieto pokyny. – Celkový počet priečinkov v zariadení USB: najviac 256 (vrátane priečinka ROOT) – Celkový počet súborov v priečinku: najviac 256 Ďalšie informácie 111 SK