Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

iPod alebo iPhone

iPod alebo iPhone Kompatibilné modely 42 Nabíjanie 44 J Jednotka vzdialenosti 99 K Káblová sieť 35 Kompresia dynamického rozsahu 92, 101 L Ladič rozhlasových staníc 48 Listen 39 M Manual Setup 88 Medzná frekvencia 90, 99 N Nastavenia automatickej kalibrácie 97 Nastavenia ekvalizéra 100 Nastavenia HDMI 101 Nastavenia hlasitosti 97 Nastavenia ladenia 100 Nastavenia priestorového zvuku 99 Nastavenia systému 101 Nastavenia zvuku 100 Network settings 94 Network Standby 95 Network Update 95 Nízke tóny 100 O Obnovenie nastavení 32 One-Touch Play 78 OSD (ponuka na obrazovke) 39 Ovládanie pripojenia HDMI 92, 101 P PARTY STREAMING 70 Pass Through 92, 101 Pevná adresa IP 37 PlayStation 3 26 Pokročilá funkcia automatickej hlasitosti 91 Ponuka 84, 97 Ponuka Settings 84 Prehrávač diskov CD 28 Prehrávač diskov Super Audio CD 28 Preset Memory 50 Priame ladenie 49 Prijímač káblovej televízie 26, 27 Pripojenie antény 29 Bezdrôtové pripojenie 31 Káblové pripojenie 31 obrazové zariadenie 24 reproduktory 21 Sieť 29 Televízor 23 Zariadenie USB 28 zvukové zariadenie 28 Pripojenie Bi-amp 83 PROTECTOR 117 Pure Direct 56 122 SK

R RDS 51 Režim A.F.D. 52 Režim filmov 52 Režim FM 49, 100 Režim hudby 53 S Satelitný prijímač 26, 27 SB Assign 88, 98 Scene Select 80 SEN 67 Server 58 Software Update 95 Sound Effects 52 Speaker Settings 86, 98 SPEAKERS 34 Stlmenie zvuku 41 Subwoofer Level 93 System Audio Control 79 System Power-Off 79 System Settings 95 Š Šablóna pre reproduktory 88, 98 T Televízor 23 Testovací tón 90, 97 Typ kalibrácie 97 Ú Úroveň efektu 99 V Vstup 41 Vyhľadávanie podľa abecedy 14 Vyhľadávanie prístupových bodov 36 Vymazanie diaľkový ovládač 104 pamäť 83 zvukové pole 57 Vysoké tóny 100 W Wake-on-LAN 64 Watch 39 WPS Kód PIN 38 Tlačidlo 37 Z Zadávanie názvov 51 Zariadenie USB 44 Zdvihnutie stredového reproduktora 88 Zobrazenie informácií na displeji 102 Zoznam serverov 63 Zvukové pole 52 Ďalšie informácie U Uložené stanice 50 Update Alert 96 USB FAIL 117 123 SK