Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Zadný panel A Časť

Zadný panel A Časť DIGITAL INPUT/OUTPUT Konektory HDMI IN/OUT* (str. 23, 26, 28) Konektory OPTICAL IN (str. 23, 27) Konektor COAXIAL IN (str. 28) B Časť TUNER C Časť NETWORK Konektor FM ANTENNA (str. 29) Konektory AM ANTENNA (str. 29) E Časť AUDIO INPUT/OUTPUT Biely (L) Konektory AUDIO Červený (R) IN (str. 23, 27, 28) Čierny Konektory SUBWOOFER OUT (str. 21) F Časť VIDEO INPUT/OUTPUT (str. 23, 27) Žltý Konektory VIDEO IN/OUT* * Ak chcete sledovať vybratý obrazový vstup, musíte prepojiť konektor HDMI TV OUT alebo MONITOR OUT s televízorom (str. 23). Port LAN (str. 31) Anténa bezdrôtovej sieteLAN (str.31) D Časť SPEAKERS (str. 21) 12 SK

Diaľkové ovládanie Pomocou dodaného diaľkového ovládača môžete ovládať prijímač a ďalšie zariadenia. Diaľkový ovládač je určený na ovládanie zvukových alebo obrazových zariadení značky Sony. Tlačidlo vstupu môžete znovu priradiť tak, aby zodpovedalo zariadeniu pripojenému k prijímaču (str. 103). RM-AAU169 Používanie tlačidiel vytlačených ružovou farbou Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT (N) a potom stlačte tlačidlo vytlačené ružovou farbou, ktoré chcete použiť. Príklad: Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT (N) a potom stlačte tlačidlo MEM (E). 2 Stlačte 1 Podržte tlačidlo Ovládanie prijímača A ?/1 (zapnúť/pohotovostný režim) Slúži na zapnutie prijímača alebo nastavenie pohotovostného režimu. Úspora energie v pohotovostnom režime Keď sú položky Control for HDMI, Network Standby a Pass Through nastavené na hodnotu Off. B TV ?/1 1) (zapnúť/pohotovostný režim) Slúži na zapnutie televízora alebo nastavenie pohotovostného režimu. C Tlačidlá vstupu Slúžia na výber zariadenia, ktoré chcete používať. Po stlačení ľubovoľného z tlačidiel vstupu sa prijímač zapne. Tieto tlačidlá sú priradené na ovládanie zariadení značky Sony. 13 SK