Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Digitálne zvukové

Digitálne zvukové formáty podporované prijímačom Digitálne zvukové formáty, ktoré prijímač dokáže dekódovať, závisia od konektorov digitálneho zvukového výstupu na pripojenom zariadení. Prijímač podporuje nasledujúce zvukové formáty. Zvukový formát [Displej] Dolby Digital [DOLBY D] Dolby Digital EX [DOLBY D EX] Dolby Digital Plus a) [DOLBY D +] Dolby TrueHD a) [DOLBY HD] DTS [DTS] DTS-ES [DTS-ES] DTS 96/24 [DTS 96/24] DTS-HD High Resolution Audio a) [DTS-HD HR] DTS-HD Master Audio a)b) [DTS-HD MA] DSD a) [DSD] Multikanálový signál Linear PCM a) [PCM] Maximálny počet kanálov Prepojenie prehrávacieho zariadenia a prijímača COAXIAL/OPTICAL HDMI 5.1 a a 6.1 a a 7.1 × a 7.1 × a 5.1 a a 6.1 a a 5.1 a a 7.1 × a 7.1 × a 5.1 × a 7.1 × a a) Ak prehrávacie zariadenie nezodpovedá príslušnému formátu, zvukové signály sa reprodukujú v inom formáte. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie prehrávacieho zariadenia. b) Signály s vyššou vzorkovacou frekvenciou než 96 kHz sa prehrajú s frekvenciou 96 kHz alebo 88,2 kHz. 18 SK

Pripojenie 1: Inštalácia reproduktorov Prijímač umožňuje používať až 7.2-kanálový systém reproduktorov (7 reproduktorov a 2 basové reproduktory). Príklad konfigurácie systému reproduktorov A Predný reproduktor (ľavý) B Predný reproduktor (pravý) C Stredový reproduktor D Reproduktor na priestorový zvuk (ľavý) E Reproduktor na priestorový zvuk (pravý) F Zadný reproduktor na priestorový zvuk (ľavý)* G Zadný reproduktor na priestorový zvuk (pravý)* H Predný horný reproduktor (ľavý)* I Predný horný reproduktor (pravý)* J Basový reproduktor * Zadné reproduktory na priestorový zvuk a predné horné reproduktory nemôžete používať súčasne. 5.1-kanálový systém reproduktorov Ak si chcete naplno vychutnať multikanálový priestorový zvuk podobný zvuku v kine, potrebujete päť reproduktorov (dva predné, stredový a dva reproduktory na priestorový zvuk) a basový reproduktor. 7.1-kanálový systém reproduktorov so zadnými reproduktormi na priestorový zvuk Môžete si vychutnať vysokokvalitnú reprodukciu diskov DVD alebo Blu-ray Disc so zvukom zaznamenaným vo formáte 6.1-kanálového alebo 7.1-kanálového zvuku. • Umiestnenie 6.1-kanálového systému reproduktorov Zadný reproduktor na priestorový zvuk umiestnite za miesto počúvania. Pripojenie 19 SK