Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

* Ak pripojíte basový

* Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou automatického prepínania do pohotovostného režimu, pri sledovaní filmov túto funkciu vypnite. Ak je funkcia automatického prepínania do pohotovostného režimu zapnutá, na základe úrovne vstupného signálu pre basový reproduktor sa basový reproduktor automaticky prepína do pohotovostného režimu a nemusí sa teda reprodukovať zvuk. ** Poznámky k pripojeniu ku konektorom SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B. – Ak pripájate len jeden zadný reproduktor na priestorový zvuk, pripojte ho ku konektoru L týchto konektorov. – Ak máte systém prídavných predných reproduktorov, pripojte ich k týmto konektorom. V ponuke Speaker Settings nastavte položku SB Assign na hodnotu Speaker B (str. 88). Požadovaný systém predných reproduktorov môžete vybrať pomocou tlačidla SPEAKERS na prijímači (str. 34). – Predné reproduktory môžete k týmto konektorom pripojiť pomocou pripojenia Bi-amp (str. 22). V ponuke Speaker Settings nastavte položku SB Assign na hodnotu Bi-Amp (str. 88). Poznámka Po inštalácii a pripojení reproduktora vyberte v ponuke Speaker Settings príslušnú šablónu pre reproduktory (str. 86). Pripojenie Bi-amp Ak nepoužívate zadné reproduktory na priestorový zvuk a predné horné reproduktory, môžete predné reproduktory pripojiť ku konektorom SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B použitím pripojenia Bi-amp. Predný reproduktor (pravý) Predný reproduktor (ľavý) Prepojte konektory Lo (alebo Hi) na predných reproduktoroch s konektormi SPEAKERS FRONT A a konektory Hi (alebo Lo) na predných reproduktoroch s konektormi SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B. Zložte kovové prepojovacie prvky konektorov Hi/Lo nasadené na reproduktoroch, aby nedošlo k poruche prijímača. Po pripojení Bi-amp nastavte v ponuke Speaker Settings položku SB Assign na hodnotu Bi-Amp (str. 88). 22 SK

3: Pripojenie televízora Ak prepojíte konektor HDMI TV OUT alebo MONITOR OUT s televízorom, môžete sledovať vybratý obrazový vstup. Po prepojení konektora HDMI TV OUT s televízorom môžete prijímač ovládať pomocou ponuky na obrazovke (OSD). Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel). Pripojenie Zvukové signály TV Videosignály Zvukové a obrazové signály alebo ARC A** B** C D* A Optický digitálny kábel (nedodáva sa) B Zvukový kábel (nedodáva sa) C Obrazový kábel (nedodáva sa) D Kábel HDMI (nedodáva sa) Spoločnosť Sony odporúča používať schválený kábel HDMI alebo kábel HDMI značky Sony. Odporúčané pripojenie Alternatívne pripojenie 23 SK