Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

4b: Pripojenie

4b: Pripojenie zvukových zariadení Pripojenie zariadenia iPod, iPhone alebo USB Pripojenie prehrávača diskov Super Audio CD alebo CD prehrávača Skôr než pripojíte káble, odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel). Prehrávač diskov Super Audio CD, CD prehrávač Zvukové signály alebo A A B iPod, iPhone, Zariadenie USB A Kábel USB (nie je súčasťou dodávky) A Koaxiálny digitálny kábel (nedodáva sa) B Zvukový kábel (nedodáva sa) Odporúčané pripojenie Alternatívne pripojenie 28 SK

5: Pripojenie antén Skôr než pripojíte antény, odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel). Rámová anténa AM (je súčasťou dodávky) Drôtová anténa FM (je súčasťou dodávky) 6: Pripojenie k sieti Ak ste pripojení k internetu, môžete k internetu pripojiť aj prijímač. Môžete ho pripojiť prostredníctvom bezdrôtovej alebo káblovej siete LAN. Systémové požiadavky Pripojenie Poznámky • Rámovú anténu AM umiestnite ďalej od prijímača a iných zariadení, aby ste predišli šumu. • Drôtovú anténu FM úplne natiahnite. • Po pripojení drôtovej antény FM ju vodorovne narovnajte. Ak chcete používať funkciu siete prijímača, musíte splniť nasledujúce systémové požiadavky. Pripojenie pomocou širokopásmovej linky Pripojenie na internet pomocou širokopásmovej linky sa vyžaduje na počúvanie služby Sony Entertainment Network (SEN) a aktualizáciu softvéru prijímača. Modem Toto zariadenie musí byť pripojené k širokopásmovej linke, aby ste mohli komunikovať cez internet. V niektorých zariadeniach je integrovaný smerovač. Smerovač • Ak chcete prenášať obsah v domácej sieti, používajte smerovač kompatibilný s prenosovou rýchlosťou 100 Mb/s alebo vyššou. • Odporúčame používať smerovač vybavený zabudovaným serverom DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Táto funkcia automaticky priraďuje adresy IP v sieti LAN. • Ak chcete používať pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN, použite smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN. 29 SK