Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Kábel LAN (CAT5) (iba

Kábel LAN (CAT5) (iba na pripojenie ku káblovej sieti LAN) • Odporúčame používať tento typ kábla pre káblovú sieť LAN. Niektoré káble LAN plochého typu ľahko ovplyvní šum. Odporúčame používať káble normálneho typu. • Ak sa prijímač používa v prostredí, v ktorom sa vyskytuje šum zo zdrojov napájania elektrických produktov, alebo v hlučnom sieťovom prostredí, použite tienený kábel LAN. Server Server je zariadenie, ktoré poskytuje obsah (hudbu, fotografie a videá) pre zariadenia DLNA v domácej sieti. Zariadenie, ktoré možno používať ako server (napríklad počítač), musí byť pripojené k bezdrôtovej alebo káblovej domácej sieti LAN*. * Podrobné informácie o serveroch kompatibilných s prijímačom nájdete v časti str. 58. 30 SK

Príklad konfigurácie Na nasledujúcom obrázku je znázornený príklad konfigurácie domácej siete s prijímačom a serverom. Odporúčame pripojiť smerovač k serveru prostredníctvom káblového pripojenia. Pripojenie Internet Modem Server Smerovač Kábel LAN (nedodáva sa) Kábel LAN (nedodáva sa) A Iba na pripojenie ku káblovej sieti LAN. B Iba na pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN. Použite smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete LAN. Poznámka Pri používaní bezdrôtového pripojenia sa môže prehrávanie zvuku na serveri občas prerušiť. 31 SK