Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Príprava prijímača

Príprava prijímača Pripojenie sieťovej šnúry (napájacieho kábla) Zapojte sieťovú šnúru (napájací kábel) do nástennej elektrickej zásuvky. Zapnutie prijímača ?/1 Sieťová šnúra (napájací kábel) Do nástennej elektrickej zásuvky Stlačením tlačidla ?/1 (zapnúť/ pohotovostný režim) zapnite prijímač. Prijímač môžete zapnúť aj pomocou tlačidla ?/1 na diaľkovom ovládači. Ak chcete prijímač vypnúť, znova stlačte tlačidlo ?/1. Na displeji zabliká hlásenie STANDBY. Kým bliká hlásenie STANDBY, neodpájajte sieťovú šnúru (napájací kábel). Mohlo by to spôsobiť poruchu. Nastavenie prijímača pomocou obrazovky Easy Setup Základné nastavenia prijímača môžete jednoducho vybrať podľa pokynov na televíznej obrazovke. Prepnite vstup televízora na vstup, ku ktorému je pripojený prijímač. Po prvom zapnutí alebo po inicializovaní prijímača sa na televíznej obrazovke zobrazí obrazovka Easy Setup. Prijímač nastavte podľa pokynov na obrazovke. Pomocou obrazovky Easy Setup môžete nastaviť nasledujúce funkcie. –Jazyk –Speaker Settings –Network Settings Poznámky k nastaveniam reproduktorov (automatická kalibrácia) Prijímač je vybavený funkciou DCAC (Digital Cinema Auto Calibration), ktorá umožňuje vykonávať automatickú kalibráciu nasledujúcim spôsobom: • Skontrolujte prepojenie jednotlivých reproduktorov a prijímača. • Nastavte hlasitosť reproduktorov. • Zmerajte vzdialenosť jednotlivých reproduktorov od miesta počúvania. 1) • Zmerajte veľkosť reproduktorov. 1) • Zmerajte frekvenčné vlastnosti (EQ). 1) • Zmerajte frekvenčné vlastnosti (fázu). 1)2) 32 SK

1) Ak je vybratá položka Analog Direct, výsledok merania sa nepoužije. 2) Výsledok merania sa nepoužije v prípade, že sa prijímajú signály formátu Dolby TrueHD alebo DTS-HD so vzorkovacou frekvenciou vyššou než 48 kHz. Funkcia DCAC slúži na dosiahnutie správneho vyváženia zvuku v konkrétnej miestnosti. Úroveň hlasitosti reproduktorov však môžete nastaviť aj manuálne podľa svojich potrieb. Podrobné informácie nájdete v časti Test Tone (str. 90). Pred vykonaním automatickej kalibrácie Skôr než vykonáte automatickú kalibráciu, skontrolujte nasledujúce položky. • Nastavte a pripojte reproduktory (str. 19, 21). • Do konektora AUTO CAL MIC zapojte len dodaný kalibračný mikrofón. Do tohto konektora nezapájajte žiadne iné mikrofóny. • V ponuke Speaker Settings nastavte položku SB Assign na hodnotu Bi-Amp v prípade, že používate pripojenie Bi-amp (str. 88). • Ak používate pripojenie predných reproduktorov B, v ponuke Speaker Settings nastavte položku SB Assign na hodnotu Speaker B (str. 88). • Skontrolujte, či nie je výstup pre reproduktory nastavený na hodnotu SPK OFF (str. 34). • Skontrolujte, či nepoužívate funkciu PARTY STREAMING (str. 70). • Odpojte slúchadlá. • Odstráňte všetky prekážky medzi kalibračným mikrofónom a reproduktormi, aby nedošlo k chybám pri meraní. • Meranie vykonajte v tichom prostredí a zabezpečte tak jeho presnosť. • Ak je pred vykonaním automatickej kalibrácie aktivovaná funkcia stlmenia zvuku, táto funkcia sa automaticky vypne. • Ak používate špeciálne reproduktory, napríklad dvojpólové reproduktory, meranie nemusí byť správne alebo sa automatická kalibrácia nemusí vykonať. Nastavenie automatickej kalibrácie Kalibračný mikrofón 1 Do konektora AUTO CAL MIC zapojte dodaný kalibračný mikrofón. 2 Nastavte kalibračný mikrofón. Umiestnite kalibračný mikrofón na miesto počúvania a nastavte ho do výšky uší. Kontrola nastavenia aktívneho basového reproduktora • Ak je pripojený basový reproduktor, zapnite ho a pred jeho aktivovaním zvýšte hlasitosť. Gombík LEVEL otočte do polohy tesne pred stredovým bodom. • Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou nastavenia medznej frekvencie, nastavte hodnotu na maximum. • Ak pripojíte basový reproduktor s funkciou automatického prepínania do pohotovostného režimu, túto funkciu vypnite (inaktivujte). Príprava prijímača Poznámky • Počas kalibrácie vychádza z reproduktorov veľmi hlasný zvuk, pričom jeho hlasitosť nemožno nastaviť. Berte ohľad na susedov a prítomné deti. Poznámka V závislosti od vlastností používaného basového reproduktora sa môže nastavená vzdialenosť odlišovať od skutočnej polohy. 33 SK