Views
2 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Poznámky k zariadeniu

Poznámky k zariadeniu iPod alebo iPhone • Keď zariadenie iPod alebo iPhone pripojíte k zapnutému prijímaču, zariadenie sa začne nabíjať. • Z prijímača nemožno do zariadenia iPod ani iPhone prenášať skladby. • Zariadenie iPod ani iPhone neodpájajte počas jeho používania. Pri pripájaní alebo odpájaní zariadenia iPod alebo iPhone vypnite prijímač, aby sa nepoškodili údaje ani zariadenie. Zoznam hlásení pre zariadenie iPod alebo iPhone Hlásenie a vysvetlenie Reading Prijímač rozpoznáva a číta informácie uložené v zariadení iPod alebo iPhone. Not supported Pripojili ste nepodporované zariadenie iPod alebo iPhone. No device is connected Nepripojili ste žiadne zariadenie iPod ani iPhone. No music Nenašla sa žiadna hudba. Headphones not supported Po pripojení zariadenia iPod alebo iPhone sa zo slúchadiel nereprodukuje zvuk. Prehrávanie pomocou zariadenia USB Hudobný obsah uložený v zariadení USB môžete prehrávať pripojením tohto zariadenia k portu (USB) na prijímači. Podrobné informácie o pripojení zariadenia USB nájdete v časti Pripojenie zariadenia iPod, iPhone alebo USB (str. 28). Prijímač dokáže prehrávať nasledujúce formáty hudobných súborov: Formát súboru MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) AAC* WMA9 Standard* WAV FLAC Prípony .mp3 .m4a, .3gp, .mp4 .wma .wav .flac * Prijímač neprehráva súbory šifrované pomocou technológie DRM. 44 SK

Kompatibilné zariadenia USB Spoločne s prijímačom môžete používať nasledujúce zariadenia USB značky Sony. Overené zariadenie USB značky Sony Názov produktu Názov modelu Walkman ® NWZ-A864 NWZ-B152F / B162F / B172 NWZ-E053 / E354 / E363 / E373 / E453 / E463 / E575 NWZ-F805 / F806N NWZ-S755 / S764 / S774 / S774BT NWZ-W262 / W272 NWZ-Z1040 / Z1070 NWD-W253 MICROVAULT USM1GL / 4GL / 8GL / 32GL USM16GLX / 32GLX / 64GLX USM4GN / 8GN / 32GN USM4GM / 16GM USM8GQ / 32GQ / 64GQ USM16GR / 32GR USM4GS / 8GJ / 8GT / 16GS / 16GU / 64GP / 512J Digital Voice Recorder ICD-SX713 / SX1000 / PX232 / PX333F / FX8 / TX50 / UX513F / UX523F / UX532 / UX533F ICZ-R50 / R51 Poznámky • Prijímač nedokáže čítať údaje vo formáte NTFS. • Prijímač dokáže čítať iba údaje uložené v prvej oblasti pevného disku. • Prevádzka modelov neuvedených v tomto zozname sa nezaručuje. • Prevádzku však nemožno vždy zaručiť ani pri používaní týchto zariadení USB. • Niektoré z týchto zariadení USB sa v určitých oblastiach nedajú zakúpiť. • Modely uvedené vyššie formátujte pomocou samotného modelu alebo špeciálneho softvéru na formátovanie daného modelu. • Zariadenie USB pripojte k prijímaču až potom, ako z displeja zariadenia USB zmizne hlásenie Creating Library alebo Creating Database. Ovládanie zariadenia USB N V/v/B/b, OPTIONS HOME 1 Stlačte tlačidlo HOME. Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka. 2 Vyberte položku Listen a stlačte tlačidlo . 3 Vyberte položku USB a stlačte tlačidlo . Po pripojení zariadenia USB sa na televíznej obrazovke zobrazí položka USB. Zariadenie USB môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača prijímača. 4 Zo zoznamu obsahu vyberte požadovaný obsah a stlačte tlačidlo . Spustí sa prehrávanie vybratého obsahu a informácie o príslušnom hudobnom alebo obrazovom obsahu sa zobrazia na televíznej obrazovke. Základné operácie 45 SK