Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Operácie ladenia Počúvanie rozhlasových staníc FM a AM Číselné tlačidlá Vstavaný ladič rádia umožňuje počúvanie rozhlasového vysielania v pásmach FM a AM. Skôr než vykonáte túto operáciu, pripojte k prijímaču antény FM a AM (str. 29). Tip Krok ladenia na priame ladenie je zobrazený nižšie. Oblasť FM AM Európa, Austrália 50kHz 9kHz Mexiko 50 kHz 10 kHz* * Krok ladenia v pásme AM možno zmeniť (str. 50). D.TUNING V/v/b, OPTIONS HOME SHIFT 1 Z domovskej ponuky vyberte položku Listen a stlačte tlačidlo . 2 Z ponuky vyberte položku FM alebo AM a stlačte tlačidlo . Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam ponuky FM alebo AM. 48 SK

Obrazovka pásma FM a AM Jednotlivé položky na obrazovke môžete vybrať a použiť stláčaním tlačidiel V/v/B/b a . Priame ladenie staníc (Direct Tuning) Pomocou číselných tlačidiel môžete priamo zadať frekvenciu požadovanej stanice. 1 Signalizácia frekvencie (str. 49) 2 Zoznam uložených staníc (str. 50) Automatické ladenie staníc (Auto Tuning) Vyberte položku Tuning + alebo Tuning – a stlačte tlačidlo . Výberom položky Tuning + ladíte stanice od nižšej po vyššiu frekvenciu a výberom položky Tuning – ladíte stanice od vyššej po nižšiu frekvenciu. Po naladení stanice sa ladenie zastaví. Ak je stereofónny príjem v pásme FM nekvalitný 1 Nalaďte stanicu, ktorú chcete počúvať, pomocou funkcií Auto Tuning a Direct Tuning (str. 49) alebo vyberte požadovanú uloženú stanicu (str. 50). 2 Stlačte tlačidlo OPTIONS. 3 Vyberte položku FM Mode a stlačte tlačidlo . 4 Vyberte položku Mono a stlačte tlačidlo . 1 Stlačte tlačidlo D.TUNING. 2 Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT, stláčaním číselných tlačidiel zadajte frekvenciu a stlačte tlačidlo . Príklad č. 1: FM 102,50 MHz Stlačte tlačidlá 1 b 0 b 2 b 5 b 0 Príklad č. 2: AM 1 350 kHz Stlačte tlačidlá 1 b 3 b 5 b 0 Tip Po naladení stanice v pásme AM nasmerujte rámovú anténu AM, aby bol príjem optimálny. Ak stanicu nemožno naladiť Zobrazia sa znaky – – – .– – MHz alebo – – – – kHz a potom sa na displeji zobrazí aktuálna frekvencia. Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu. Ak nie, zopakujte krok č. 2. Ak stanicu naďalej nemožno naladiť, možno sa vo vašej oblasti príslušná frekvencia nepoužíva. Operácie ladenia 49 SK