Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Číselné tlačidlá

Číselné tlačidlá ALPHABET SEARCH RETURN O V nasledujúcich krokoch je vysvetlené, ako vybrať hudobné služby ponúkané na internete (ako príklad sa používa služba vTuner). 1 Stlačte tlačidlo SEN. Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam poskytovateľov služieb. Ak prijímač automaticky zobrazí naposledy vybratú službu alebo stanicu, opakovane stláčajte tlačidlo RETURN O, kým sa nezobrazí zoznam poskytovateľov služieb. Tip SHIFT SEN MEM V/v/B/b, OPTIONS HOME Z položky Listen v domovskej ponuke tiež môžete vybrať možnosť SEN. 2 Vyberte položku vTuner a stlačte tlačidlo . 3 Vyberte požadovaný priečinok alebo stanicu a stlačte tlačidlo . • Opakovaným stláčaním tlačidla V/v vyberte príslušnú položku. • Stlačením tlačidla môžete prejsť do nasledujúceho adresára alebo si vypočuť stanicu. • Stlačením tlačidla RETURN O prejdete do predchádzajúceho adresára. Poznámka Ak sa zobrazuje hlásenie No service is available a nemožno získať zoznam poskytovateľov služieb, stlačte tlačidlo OPTIONS a vyberte položku Refresh. Tip Po zmene na funkciu SEN bude prijímač zobrazovať naposledy vybratú službu alebo stanicu, až kým ho nevypnete. Ak je položka Network Standby nastavená na hodnotu On, naposledy vybratá služba alebo stanica sa zobrazí dokonca aj v prípade, že ste prijímač vypli. Ovládanie funkcie SEN pomocou diaľkového ovládača Operácia Zmena stanice alebo služby Používanie rôznych funkcií, kým prijímač vyberá alebo prehráva stanicu alebo službu Postup Stlačením tlačidla RETURN O sa vráťte do zoznamu poskytovateľov služieb a vyberte službu znova. Ak sa chcete opätovne vrátiť na obrazovku prehrávania, stlačte tlačidlo OPTIONS a vyberte možnosť Now Playing. Stlačte tlačidlo OPTIONS. Zobrazená položka sa môže líšiť v závislosti od vybratej položky alebo adresára. 68 SK

Operácia Výber možností služby Vyhľadanie požadovanej položky podľa kľúčových slov Zobrazenie dostupných informácií Ukladanie staníc Postup Počas výberu alebo prehrávania obsahu služby stlačte tlačidlo OPTIONS. Vyberte položku Service Options a stlačte tlačidlo . Obsah možností služby sa líši v závislosti od vybratých služieb. Počas výberu obsahu na serveri stlačte tlačidlo ALPHABET SEARCH a zadajte kľúčové slovo (str. 76). Opakovaným stláčaním tlačidla DISPLAY zobrazte meno interpreta, názov albumu atď. Môžete uložiť až 20 obľúbených staníc. 1 Vyberte stanicu, ktorú chcete uložiť. 2 Počas príjmu stlačte a podržte tlačidlo SHIFT a potom tlačidlo MEM. Zobrazí sa zoznam uložených predvolieb. 3 Vyberte číslo predvoľby a stlačte tlačidlo . 4 Zopakovaním krokov č. 1 až 3 uložte ďalšiu stanicu. Počúvanie uloženej stanice 1 Stlačte tlačidlo SEN. Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam poskytovateľov služieb. Ak prijímač automaticky zobrazí naposledy vybratú stanicu, opakovane stláčajte tlačidlo RETURN O, kým sa nezobrazí zoznam poskytovateľov služieb. 2 Vyberte položku Preset a stlačte tlačidlo . V hornej časti zoznamu poskytovateľov služieb sa zobrazí hlásenie Preset. 3 Vyberte požadovanú uloženú stanicu a stlačte tlačidlo . Poznámka Niektoré stanice nemožno uložiť v závislosti od poskytovateľov služieb. Ak sa takúto stanicu pokúsite uložiť, na displeji sa zobrazí hlásenie Not available. Tip Predvolenú stanicu vyberte pomocou číselných tlačidiel. Stlačte tlačidlo SHIFT a potom číselné tlačidlo zodpovedajúce číslu predvoľby. Následným stlačením tlačidla priamo vyberte predvolenú stanicu. Používanie rôznych hudobných služieb Môžete si vychutnať počúvanie obsahu rôznych hudobných služieb ponúkaných na internete. Ďalšie informácie o hudobných službách, používaní služieb a registračnom kóde prijímača nájdete na nasledujúcej webovej lokalite. http://munlimited.com/home Kontrola registračného kódu Pred používaním novej hudobnej služby sa od vás môže požadovať zadanie registračného kódu prijímača. 1 V ponuke vyberte položku Listen a stlačte tlačidlo . 2 Vyberte položku SEN a stlačte tlačidlo . Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam poskytovateľov služieb. Ak prijímač automaticky zobrazí naposledy vybratú službu alebo stanicu, opakovane stláčajte tlačidlo RETURN O, kým sa nezobrazí zoznam poskytovateľov služieb. 3 Vyberte položku Registration Code a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa registračný kód prijímača. Používanie funkcií siete 69 SK