Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Obsah Informácie o

Obsah Informácie o tejto príručke ............. 3 Dodané príslušenstvo ...................... 8 Popis a umiestnenie častí ................ 9 Úvodné informácie ........................17 Pripojenie 1: Inštalácia reproduktorov ..........19 2: Pripojenie reproduktorov .........21 3: Pripojenie televízora ..................23 4a: Pripojenie obrazových zariadení ...................................24 4b: Pripojenie zvukových zariadení ...................................28 5: Pripojenie antén .........................29 6: Pripojenie k sieti ........................29 Príprava prijímača Pripojenie sieťovej šnúry (napájacieho kábla) .................32 Zapnutie prijímača ........................32 Nastavenie prijímača pomocou obrazovky Easy Setup .............32 Konfigurácia sieťových nastavení prijímača .................35 Sprievodca ovládaním ponuky (OSD) na obrazovke ...............39 Základné operácie Prehrávanie pomocou vstupného zdrojového zariadenia ............41 Prehrávanie pomocou zariadenia iPod alebo iPhone ...................42 Prehrávanie pomocou zariadenia USB ........................44 6 SK Operácie ladenia Počúvanie rozhlasových staníc FM a AM ....................... 48 Ukladanie staníc v pásme FM alebo AM (Preset Memory) ..................... 50 Príjem vysielania služieb RDS (Iba modely pre Európu a Austráliu) .............................. 51 Reprodukovanie zvukových efektov Výber zvukového poľa ................... 52 Používanie funkcie Sound Optimizer ................................. 55 Výber typu kalibrácie .................... 55 Nastavenie ekvalizéra .................... 56 Používanie funkcie Pure Direct ... 56 Obnovenie predvolených nastavení zvukových polí ....... 57 Používanie funkcií siete Informácie o sieťových funkciách prijímača ................ 57 Nastavenie servera ......................... 58 Počúvanie zvukového obsahu uloženého na serveri ............... 64 Používanie funkcie Sony Entertainment Network (SEN) ........................................67 Používanie funkcie PARTY STREAMING .......................... 70 Prenášanie hudby z aplikácie iTunes pomocou funkcie AirPlay ...................................... 72 Aktualizácia softvéru ..................... 73 Vyhľadávanie položiek podľa kľúčových slov ......................... 76

Funkcie BRAVIA Sync Čo je funkcia BRAVIA Sync? ....... 77 Príprava na funkciu BRAVIA Sync .......................... 77 One-Touch Play ............................. 78 System Audio Control .................. 79 System Power-Off .......................... 79 Scene Select ..................................... 80 Home Theatre Control ................. 80 Remote Easy Control .................... 80 Ďalšie operácie Prepínanie medzi digitálnym aanalógovým zvukom (INPUT MODE) ..................... 81 Používanie iných konektorov zvukového vstupu (Audio Input Assign) ............. 81 Používanie pripojenia Bi-amp ..... 83 Obnovenie predvolených výrobných nastavení ............... 83 Úprava nastavení Používanie ponuky Settings ......... 84 Easy Setup ....................................... 86 Ponuka Speaker Settings ............... 86 Ponuka Audio Settings ................. 91 Ponuka HDMI Settings ................. 92 Ponuka Input Settings ................... 93 Ponuka Network Settings ............. 94 Ponuka System Settings ................ 95 Ovládanie bez používania ponuky OSD ............................ 96 Používanie diaľkového ovládača Opätovné priradenie tlačidla vstupu ....................... 103 Obnovenie tlačidiel vstupu ......... 104 Ďalšie informácie Preventívne opatrenia ................. 104 Riešenie problémov ..................... 105 Technické údaje ........................... 118 Register .......................................... 121 7 SK