Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Úprava nastavení

Úprava nastavení Používanie ponuky Settings 3 Vyberte požadovanú položku ponuky a stlačením tlačidla na ňu prejdite. Príklad: Po výbere položky Speaker Settings Pomocou ponuky Settings môžete upravovať rôzne nastavenia reproduktorov, efektov priestorového zvuku atď. RETURN O V/v/B/b, HOME 1 Stlačte tlačidlo HOME. Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka. 4 Vyberte požadovaný parameter a stlačte tlačidlo . Návrat na predchádzajúcu obrazovku Stlačte tlačidlo RETURN O. Zatvorenie ponuky Stlačením tlačidla HOME zobrazte domovskú ponuku a znova stlačte tlačidlo HOME. 2 Z domovskej ponuky vyberte položku Settings a stlačením tlačidla prejdite do režimu ponuky. Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam ponuky Settings. 84 SK

Zoznam ponuky Settings Settings Easy Setup (str. 86) Speaker Settings (str. 86) Audio Settings (str. 91) HDMI Settings (str. 92) Input Settings (str. 93) Auto Calibration Calibration Type Speaker Pattern A.P.M. Center Lift Up SB Assign Manual Setup Crossover Freq. Test Tone Distance Unit D.L.L. Sound Optimizer Equalizer Sound Field A/V Sync. Auto Volume Dual Mono D.Range Comp. Control for HDMI Pass Through HDMI Audio Out Subwoofer Level Fast View Input Mode Input Edit Audio Input Assign Name In Network Settings (str. 94) System Settings (str. 95) Internet Settings Information PARTY STREAMING Device Name Network Standby Language Auto Standby Network Update Update Alert Úprava nastavení 85 SK