Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

x Update Alert

x Update Alert Umožňuje nastaviť, či sa majú na televíznej obrazovke zobrazovať informácie o novšej verzii softvéru. •On •Off Poznámka Niektoré parametre a nastavenia sa môžu na displeji zobrazovať matne. To znamená, že sú nedostupné alebo pevne nastavené, a teda nemenné. Ovládanie bez používania ponuky OSD Keď k prijímaču nie je pripojený televízor, môžete prijímač ovládať pomocou displeja. DISPLAY AMP MENU V/v/B/b, RETURN O Používanie ponuky na displeji 1 Stlačte tlačidlo AMP MENU. Na displeji prijímača sa zobrazí ponuka. 2 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v vyberte požadovanú ponuku a potom stlačte tlačidlo . 3 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v vyberte parameter, ktorý chcete upraviť, a potom stlačte tlačidlo . 4 Opakovaným stláčaním tlačidiel V/v vyberte požadované nastavenie a potom stlačte tlačidlo . Návrat na predchádzajúce zobrazenie Stlačte tlačidlo B alebo RETURN O. Zatvorenie ponuky Stlačte tlačidlo AMP MENU. 96 SK

Prehľad ponúk V jednotlivých ponukách sú dostupné nasledujúce možnosti. Podrobné informácie o pohybe v ponukách nájdete na str. 96. Ponuka [Displej] Nastavenia automatickej kalibrácie [] Nastavenia hlasitosti [] Parametre [Displej] Spustenie automatickej kalibrácie [A.CAL START] Typ automatickej kalibrácie a) [CAL TYPE] Auto Phase Matching a) [A.P.M.] Testovací tón b) [TEST TONE] Hlasitosť ľavého predného reproduktora b) [FL LEVEL] Hlasitosť pravého predného reproduktora b) [FR LEVEL] Hlasitosť stredového reproduktora b) [CNT LEVEL] Hlasitosť ľavého reproduktora na priestorový zvuk b) [SL LEVEL] Hlasitosť pravého reproduktora na priestorový zvuk b) [SR LEVEL] Hlasitosť zadného reproduktora na priestorový zvuk b) [SB LEVEL] Hlasitosť ľavého zadného reproduktora na priestorový zvuk b) [SBL LEVEL] Hlasitosť pravého zadného reproduktora na priestorový zvuk b) [SBR LEVEL] Hlasitosť ľavého predného horného reproduktora b) [LH LEVEL] Nastavenia FULL FLAT, ENGINEER, FRONT REF, OFF A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF OFF, FIX xxx c) , AUTO xxx c) FL –10,0 dB až FL +10,0 dB (interval 0,5 dB) FR –10,0 dB až FR +10,0 dB (interval 0,5 dB) CNT –10,0 dB až CNT +10,0 dB (interval 0,5 dB) SL –10,0 dB až SL +10,0 dB (interval 0,5 dB) SR –10,0 dB až SR +10,0 dB (interval 0,5 dB) SB –10,0 dB až SB +10,0 dB (interval 0,5 dB) SBL –10,0 dB až SBL +10,0 dB (interval 0,5 dB) SBR –10,0 dB až SBR +10,0 dB (interval 0,5 dB) LH –10,0 dB až LH +10,0 dB (interval 0,5 dB) Úprava nastavení 97 SK