Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Ponuka [Displej]

Ponuka [Displej] Parametre [Displej] Nastavenia Hlasitosť pravého predného horného reproduktora b) RH –10,0 dB až RH +10,0 dB (interval 0,5 dB) [RH LEVEL] Hlasitosť basového reproduktora b) [SW LEVEL] SW –10,0 dB až SW +10,0 dB (interval 0,5 dB) Nastavenia Šablóna pre reproduktory 5/2.1 až 2/0 (20 šablón) reproduktorov [] [SP PATTERN] Zdvihnutie stredového 1 až 10, OFF reproduktora [CNT LIFT] Veľkosť predných reproduktorov b) LARGE, SMALL [FRT SIZE] Veľkosť stredového reproduktora b) LARGE, SMALL [CNT SIZE] Veľkosť reproduktorov na LARGE, SMALL priestorový zvuk b) [SUR SIZE] Veľkosť predných horných LARGE, SMALL reproduktorov b) [FH SIZE] Priradenie zadného reproduktora SPK B, BI-AMP, OFF na priestorový zvuk d) [SB ASSIGN] Vzdialenosť ľavého predného reproduktora b) [FL DIST.] FL 1,00 m až FL 10,00 m (FL 3’3” až FL 32’9”) (interval 0,01 m (1 palec)) Vzdialenosť pravého predného reproduktora b) [FR DIST.] FR 1,00 m až FR 10,00 m (FR 3’3” až FR 32’9”) (interval 0,01 m (1 palec)) Vzdialenosť stredového reproduktora b) [CNT DIST.] CNT 1,00 m až CNT 10,00 m (CNT 3’3” až CNT 32’9”) (interval 0,01 m (1 palec)) Vzdialenosť ľavého reproduktora na priestorový zvuk b) [SL DIST.] SL 1,00 m až SL 10,00 m (SL 3’3” až SL 32’9”) (interval 0,01 m (1 palec)) Vzdialenosť pravého reproduktora na priestorový zvuk b) [SR DIST.] SR 1,00 m až SR 10,00 m (SR 3’3” až SR 32’9”) (interval 0,01 m (1 palec)) Vzdialenosť zadného reproduktora na priestorový zvuk b) [SB DIST.] SB 1,00 m až SB 10,00 m (SB 3’3” až SB 32’9”) (interval 0,01 m (1 palec))

Ponuka [Displej] Nastavenia vstupov [] Nastavenia priestorového zvuku [] Parametre [Displej] Vzdialenosť ľavého zadného reproduktora na priestorový zvuk b) [SBL DIST.] Vzdialenosť pravého zadného reproduktora na priestorový zvuk b) [SBR DIST.] Vzdialenosť ľavého predného horného reproduktora b) [LH DIST.] Vzdialenosť pravého predného horného reproduktora b) [RH DIST.] Vzdialenosť basového reproduktora b) [SW DIST.] Jednotka vzdialenosti [DIST. UNIT] Medzná frekvencia predných reproduktorov e) [FRT CROSS] Medzná frekvencia stredového reproduktora e) [CNT CROSS] Medzná frekvencia reproduktorov na priestorový zvuk e) [SUR CROSS] Medzná frekvencia predných horných reproduktorov e) [FH CROSS] Režim vstupu [INPUT MODE] Zadanie názvov vstupov [NAME IN] Priradenie digitálnych zvukových vstupov [A. ASSIGN] Typ efektu HD-D.C.S. f) [HD-D.C.S. TYP] Nastavenia SBL 1,00 m až SBL 10,00 m (SBL 3’3” až SBL 32’9”) (interval 0,01 m (1 palec)) SBR 1,00 m až SBR 10,00 m (SBR 3’3” až SBR 32’9”) (interval 0,01 m (1 palec)) LH 1,00 m až LH 10,00 m (LH 3’3” až LH 32’9”) (interval 0,01 m (1 palec)) RH 1,00 m až RH 10,00 m (RH 3’3” až RH 32’9”) (interval 0,01 m (1 palec)) SW 1,00 m až SW 10,00 m (SW 3’3” až SW 32’9”) (interval 0,01 m (1 palec)) FEET, METER CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz (interval 10 Hz) CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz (interval 10 Hz) CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz (interval 10 Hz) CROSS 40 Hz až CROSS 200 Hz (interval 10 Hz) AUTO, OPT, COAX, ANALOG Podrobné informácie nájdete včasti Name In vponuke Input Settings (str. 94). Podrobné informácie nájdete v časti Používanie iných konektorov zvukového vstupu (Audio Input Assign) (str. 81). DYNAMIC, THEATER, STUDIO Úprava nastavení 99 SK