Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

I Input Assign 78 Input

I Input Assign 78 Input Edit 90 INPUT MODE 78 Input Settings 90 IP Setting 91 iPod/iPhone Karikimi 43 Modelet e përputhshme 42 K Kërkim sipas alfabetit 14 Kohëmatësi i fjetjes 14 Kontrolli i audios së sistemit 76 L Level Settings 93 Lidhja altoparlantët 21 antenat 29 Me kabllo 31 Me valë 31 Pajisja USB 28 pajisjet audio 28 pajisjet video 24 Rrjeti 29 TV 23 Lidhja me dy amplifikatorë 79 Lista e serverëve 60 Listen 39 Luajtës CD 28 Luajtës DVD 26 Luajtës Super Audio CD 28 M Manual Setup 85 Memoria e paravendosur 48 Menyja 81, 93 Menyja e cilësimeve 81 Mesazhi Auto Calibration 84 Gabimi 112 iPod/iPhone 44 USB 46 Veçoritë e rrjetit 71 Modaliteti A.F.D. 50 Modaliteti i filmit 50 Modaliteti i muzikës 51 Music Services 64 Muting 41 N Name Input 49 Network Standby 91 Network Update 92 Ngjeshja e diapazonit dinamik 89, 96 Niveli i efektit 95 O One-Touch Play 75 OSD (Paraqitja në ekran) 39 118 AL

P Pajisja USB 44 Paneli i ekranit 10 Paraqitja e informacionit në panelin e ekranit 98 PARTY STREAMING 67 Pass Through 89, 97 Pastrimi fusha zanore 54 memoria 80 telekomanda 100 PlayStation 3 26 PROTECTOR 112 Pure Direct 54 R RDS 49 Rivendosja 32 Rrjet me kabllo 35 Rrjet me valë 36 S SB Assign 85, 94 Scene Select 77 SEN 64 Serveri 55 Sintonizues satelitor 26, 27 Sintonizues televizioni kabllor 26, 27 Sintonizuesi 47 Skanimi i Pikës së Aksesit 36 Software Update 92 Sound Effects 50 Speaker Pattern 85, 94 Speaker Settings 83, 94 SPEAKERS 34 Stacionet e paravendosura 48 Subwoofer Level 90 Surround Settings 95 System Power-Off 76 System Settings 91, 97 T Telekomanda 13 Test Tone 87, 93 Tuner Settings 96 TV 23 Informacion shtesë U Update Alert 92 USB FAIL 112 W Wake-on-LAN 61 Watch 39 WPS Kodi PIN 38 Shtyp butonin 37 119 AL